06.02.2014 22:33

Čtyřikrát větší šance!

Na internetových stránkách Ministerstva zlovůle byl zveřejněn souhrnný Přehled o rozhodování soudních stolic o výživném v roce 2013 aneb „Soudcovské tabulky výživného“. Tyto údaje nikdy „nezklamou“, neboť v plné nahotě odhalují zločinný systém vyměřování výživného. Podrobný rozbor si můžete přečíst na stránce VÝŹIVNÉ na záložce O čem se nikde nepíše v článku Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2013. Návod, jak „pracovat“ s přehledem při řízení o úpravě výživného, je uveden na stránce VÝŹIVNÉ na záložce Judikatura pod názvem Soudcovské tabulky 2013, kde si lze úplný přehled prohlédnout nebo stáhnout.

V roce 2013 bylo při průměrném čistém příjmu 21 120,- Kč stanoveno nejvyšší průměrné výživné 2 931,- Kč.

Kromě zajímavých údajů k výživnému však lze z přehledu ještě vysledovat řadu dalších poměrně zásadních informací.

První rozhodnutí o výživném

 

2009

2010

2011

2012

2013

výživné stanoveno otci

19 972

20 211

19 450

19 402

20 921

výživné stanoveno matce

1 899

1 899

1 831

1 946

1 980

výživné stanoveno oběma rodičům

326

362

413

369

512

Tabulka jasně ukazuje, že v drtivé většině případů jsou děti svěřovány do péče matky a otcové jsou jen chodící peněženky. Tohle nejspíše nikoho nepřekvapí. Počet případů, kdy bylo rozhodnuto o střídavé péči (vyživovací povinnost byla uložena oběma rodičům) sice mírně stoupl, ale z celkového počtu „prvních rozhodnutí“ je to naprosto mizivé procento případů. Oproti tomu bylo téměř ve čtyřnásobném počtu případů dítě svěřeno do péče otce!

Paradoxně tak mají rozvedení otcové čtyřikrát větší šanci, že dítěte bude svěřeno do jejich výlučné péče než do střídavé péče.

Tyto informace jsou fanatickými propagátory střídavé péče o děti úzkostlivě zatajovány a nezkušené rozvádějící se otce tak ženou do slepé uličky, kde se stávají snadnou kořistí rozvodového průmyslu. Někdy je to dokonce přímo cílem, jako v případě „právních poraden Střídavky“ podnikatele s neštěstím rozvedených otců Hodiny.

 

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE