04.12.2011 20:13

Další soudcovská „hvězda“ – pokračování PŘÍBĚHU

Souběžně s řízením o určení výživného zároveň také probíhá řízení o zrušení výživného s ohledem na rozpor s dobrými mravy. Řada lidí se nad tím pozastavuje, protože součástí úpravy výživného je zcela nepochybně také případný korektiv práva na výživné pro rozpor s dobrými mravy. Jde tedy o stejné řízení, což odporuje Občanskému soudnímu řádu.

Občanský soudní řád

§ 83 Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Na druhou stranu však nutno říct, že při mých předchozích snahách o změnu výživného soudkyně Mgr. Winklerová část návrhu tykající se úpravy výživného odmítla projednat a projednala pouze část týkající se rozporu s dobrými mravy (nepřipustila změnu žalobního návrhu, i když ve skutečnosti o změnu vůbec nešlo). Proto jsem teď (před rokem a půl) podal dva samostatné návrhy, každý na něco jiného. I kdyby se skutečně jednalo o dvě samostatná řízení, bylo možné z úsporných důvodů obě sloučit do jediného.

Občanský soudní řád

Spojení věcí

§ 112

(1) V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

To jen ukazuje, jaký právní a organizační chaos panuje u naší justice. Tento stav mě však vyhovuje, protože se teď soudci v odůvodnění svých rozhodnutí „umlátí“ mezi sebou.

V rámci řízení „dobré mravy“ věc projednala a rozhodla v mojí nepřítomnosti soudkyně Mgr. Jarešová, aniž vyčkala rozhodnutí o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. Zamítnutí návrhu na zrušení vyživovací povinnosti s ohledem na rozpor s dobrými mravy odůvodnila tím, že syn chodí na vysokou školu. Předmětem sporu však nebylo, zda trvá či netrvá moje vyživovací povinnost. Mimo hrubého porušení mých procesních práv tak ani nepochopila, co je vlastně předmětem sporu. Po soudkyni JUDr. Smitkové a JUDr. Malíkové je tak další soudcovskou „hvězdou“ Obvodního soudu pro Prahu 4.

O mém odvolání proti rozhodnutí soudcovské „hvězdy“ Mgr. Jarešové rozhodoval senát soudkyň Městského soudu v Praze, přičemž předsedkyně tohoto senátu JUDr. Chaloupková je bývalá komunistka. Jistě si tedy každý dokáže představit, jakou náklonnost asi tento senát choval k rozvedenému otci, který má platit výživné. Pokud právě tento senát věc vrátil soudu I. stupně jako nepřezkoumatelný paskvil, nepochybně se již muselo jednat o velmi hrubé porušení mých procesních práv a nemravné jednání mého syna Petra Mesznera muselo přesáhnout únosnou hranici i pro v těchto případech jinak mravně „otupělý“ senát. O tom už byli čtenáři Adikie informováni v článku Soudkyni jsem nezklamal. Písemné vyhotovení rozhodnutí je však několikanásobně lepší, než se dalo očekávat. Větší část rozhodnutí se týká podjatosti soudců a je zde zastíráno porušení zákona soudkyní Mgr. Jarešovou. Číst tuto část rozhodnutí je jen ztráta času. Závěrečná část pak plně potvrzuje hrubé porušení mých procesních práv a je pořádným výchovným pohlavkem mému nemravnému synovi. Proto také bylo usnesení zařazeno mezi judikáty na stránce VÝŽIVNÉ  jako Dobré mravy III.

Část usnesení "výchovný pohlavek"

 

—————

Zpět