07.11.2013 11:17

Děcka zvykejte si! Váš otec je zločinec

Všichni se jistě shodneme, že zájem dítěte má absolutní přednost, přes kterou „ani vlak nejde“. Navzdory tomu je „zájem dítěte“ abstraktní pojem bez jasné definice. Normálnímu člověku může připadat absurdní, proč by měl být „zájem dítěte“ nějak definován. Vždyť co je zájem dítěte, je přeci naprosto jasné, ne?!

Děti mají poněkud černobílé vidění světa. Učíme je to už od mala v pohádkách, kde se objevují kladné a záporné postavy. Dost dobře nejde děti zcela odstavit od sledování televize, kde s příslušným komentářem hned několikrát za den vidí, jak pomáhači zasahují proti nějakému zločinci. Jen těžko ale budete dítěti vysvětlovat, že zločinec může být vcelku slušný člověk a zločinci jsou spíše zasahující pomáhači. Ostatně by to bylo i značně nevýchovné.   

Ukážeme si teď konkrétní případ ze života a každý nechť posoudí, co ještě lze považovat za zájem dítěte a co naopak brutálně zasahuje do psychiky dítěte a jeho základních lidských práv. Smutnou epizodu ze života dětí rozvedených rodičů zaslal pan Aleš Krejčí, který už několik let naprosto obdivuhodně snáší všechny útrapy, kterými se mu a jeho dětem snaží zločinný systém zničit život. Ačkoliv se mnohokrát ocitl v úzkých (policejních klepetech a cele předběžného zadržení) a jiného by to nejspíše totálně odrovnalo, on jako kdyby dostal dávku energie pro boj se zločinným systémem.

__________________________________________________________________________________

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kolín
Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování
K Dílnám 684, 280 66 Kolín

Na vědomí: Kolínská a internetová veřejnost

Na vědomí: Okresní soud v Kolíně, sp.zn. 22 P 156/2012

STÍŽNOST PROTI ROZHODNUTÍ

Podávám stížnost proti diskriminaci rodiny Krejčovy, našich dětí, mé osoby jako otce a také matky dětí, jejíž pošetilost je zneužívána orgány činnými v trestním řízení, které si uměle vytvářejí činnost nesmyslným stíháním mé osoby za neplacení nesmyslně stanovené výše výživného na děti, neustálým mým obtěžováním obsílkami k výslechům, soudům, zatýkáním, vězněním, obtěžováním během styku s dětmi a za jejich přítomnosti. Věznění za dluh je stejný nesmysl jako upalování čarodějnic ve středověku, bylo zrušeno v Habsburské monarchii již v roce 1860 a bylo to považováno za velký úspěch občanské společnosti. Je s podivem, že orgány činné v trestním řízení, jako policisté, státní zástupci a soudci prosazují prostřednictvím svých členů sedících ve sněmovnách takové zákony, jejichž uplatňování je staví do role utlačovatelů a zločinců, jak je to běžné v každé totalitní společnosti.

Diskriminace je rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku.

Za protektorátu gestapáci diskriminovali skupinu osob židovského původu, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí. Po změně režimu byli gestapáci společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

Za socialismu estébáci diskriminovali skupinu osob nedělnického původu, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí.Po změně režimu byli estébáci společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

Za kapitalismu policajti, státní zástupci a soudci diskriminovali skupinu osob rozvedených otců, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí. Po změně režimu byli společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

Lidstvo je nepoučitelné a nízké pudy a projevy se opakují neustále znovu, tzn. zločiny orgánů činných v trestním řízení a následné potrestání jejich úplatných vykonavatelů. Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování v Kolíně, v osobě komisařky por. Bc.Lenky Venglářové, je ve výše označené věci postiženo zmiňovaným přístupem.

Vrcholem zvrhlosti zmíněné komisařky bylo násilné předvedení mé osoby těsně po převzetí dětí ke styku, to znamená za přítomnosti dětí, náhlým přepadením policejní hlídkou po naší cestě na nádraží, odmítnutí mého návrhu na mé předvedení až po odevzdání dětí o dva dny později, naložení mé osoby a našich nezletilých dětí do služebního vozu, cestování na policejní stanici do Týnce nad Labem pro vyzvednutí čehosi a dalším cestováním do Kolína na místní policejní oddělení. To vše za přítomnosti našich nezletilých dětí a takovým způsobem, že naše dlouhá cesta do Brna, a pro tento účel soudem zvlášť posunuté předávání dětí na 13:00 hodin, byla svévolí policejní služky a děvečky pro všechno komisařky por. Bc.Lenky Venglářové, prodloužena o naprosto zbytečné 2 hodiny, jenom aby bylo učiněno zadost úřednímu postupu, kterým OČTR nahrazují zřejmě mnohem náročnější myšlenkovou činnost. Děti jsou navíc v současné době po krátké době od velice nešťastné autonehody, kterou si zažili, včetně léčení a uvedený postup tak významným způsobem narušil jejich opětovně namáhavě budovanou psychickou rovnováhu. Proto dávám na vědomí tuto zprávu i všem ošetřujícím lékařům, kteří našim dětem skutečně prospěli, na rozdíl od femo-fašistů.

Žádám o odpověď napadenou ermittlungsbeamte, soudružku a komisařku por. Bc. Lenku Venglářovou, zda toto své jednání skutečně považuje za souladné s nejvyšším zájmem nezletilých dětí Krejčových, nebo jí jde jenom o co nejbohatší vánoce dětí svých, bez ohledu a na úkor ostatních dětí, jejichž otcové se k podobným zločinům dosud nezaprodali, přestože jsou k tomu opatrovnickou mafií neustále nuceni?

Tuto stížnost doplníme obratem po ustanovení mého bezplatného obhájce.

Aleš Krejčí, zahradní domek, Brno, elektronicky podepsáno

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.