21.05.2011 10:47

Dobré mravy

Při prohlídce spisu k řízení o zrušení vyživovací povinnosti s ohledem na rozpor s dobrými mravy jsem zde našel několik listů vytištěných dne 15. 4. 20011 z aplikace ASPI (jde tedy o aktuální obsah), které si vytiskla soudkyně, aby věděla, jak má o věci rozhodnout (bohužel se tím však vůbec neřídila).

Najdeme zde celou řadu zajímavých věcí. Je zde uvedena právní věta, podle které je prakticky vyloučeno zrušit výživné u dítěte do věku 15-ti let s ohledem na rozpor s dobrými mravy včetně odůvodnění. Po právní stránce je odůvodnění logické, ale bohužel je zde opomíjen faktický stav společnosti, kdy dnešní „děti“ jsou ve svých 13-ti letech již značně vyspělé, proto se zde již několikrát uvažovalo o snížení hranice trestní odpovědnosti.

Je zde také uvedena „definice“ dobrých mravů a popis jednání, které již soud považoval za nemravné. Tím je zcela vyvráceno uměle udržované falešné povědomí plátců výživného, že rozpor s dobrými mravy by nastal až případě, kdy se oprávněný (vyživovaná osoba) vůči povinnému (plátci výživného) dopustil nějakého trestného činu.   

 Další zajímavostí je rozdělení výživného na dvě části, základní a nadstandardní, kdy v případě nemravného chování oprávněného, byl přiznán nárok pouze na základní výživné. Nevím, kdo může vkládat do aplikace ASPI poznámky, ale i to je zajímavý moment. Náš právní systém je založen na judikatuře (viz. úvod), přesto aplikace ASPI obsahuje poznámky, kde autor vede polemiku s pravomocným rozhodnutím soudu.

Najdeme zde také neméně zajímavou část týkající se nároku advokáta na odměnu při řízeních o výživném.

 

 

Ke stažení zde: mravy.pdf (1 009 kB)

—————

Zpět