25.01.2012 00:58

Dobré mravy a studium na vysoké škole

Obvodní soud pro Prahu 4 (soudce JUDr. Filip Liška) rozhodnutím č. j. 55 C 56/2010 sice snížil výživné, ale z odůvodnění není absolutně jasné, jak dospěl ke konkrétní částce výživného a jak se na této částce projevilo jednání oprávněného, které je v rozporu s dobrými mravy. Výrok rozhodnutí co do výše výživného stojí pouze na žvástu „soud dospěl k názoru, že změny poměrů odpovídá snížení výživného na částku…..“  Ostatně na ničem jiném, než na žvástech ani nemůže stát, protože Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost pouze v obecné rovině,  není zde žádný zákon o výživném, který by upravoval meze vyživovací povinnosti, a tabulky výživného vydané Ministerstvem spravedlnosti soudci ignorují.  Rozhodnutí je však také ignorací Mezinárodních úmluv, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů, zjevných a neodůvodněných vybočení od ustálené judikatury. Jde o rozhodnutí, jemuž chybí smysluplné odůvodnění a je tak zatíženo svévolí, nepředvídatelností a interpretační libovůlí. Nad to aprobuje jednání, které je  "contra bonos mores" v rozporu s dobrými mravy.  Takové rozhodnutí zákonitě musí vést k odvolání obou stran sporu. Obě odvolání naleznete ZDE: Odvolání proti libovůlí zatíženém rozhodnutí o výživném

Odůvodnění je také plné lží a překrucování skutečností, ale při trošce trpělivosti lze najít i rozumné úvahy ohledně dobrých mravů a studia na vysoké škole -  student na vysoké škole by se již měl částečně podílet na svých životních nákladech.

—————

Zpět