04.12.2011 20:02

Dobré mravy III

Městský soud v Praze svým usnesením 23 Co 380/2011 zrušil rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 4, který zamítl žalobou na zrušení výživného s ohledem na rozpor s dobrými mravy a věc jako nepřezkoumatelný paskvil vrátil soudu I. stupně k novému projednání, protože nebyl proveden jediný důkaz k otázce dobrých mravů a soud I. stupně svoje zamítnutí odůvodnil pouze „trváním vyživovací povinnosti“ odvozené z listinných důkazů (dokladem o studiu na VŠ) a pochybného vyjádření žalovaného, který se ve věku 22 let nechce s otcem stýkat v obavě, že by byl zatahován do 7 let starých rozvodových sporů svých rodičů.

—————

Zpět