14.01.2012 18:08

Dobré mravy IV

Nález Ústavního soudu č. j.  III.ÚS 1976/09 ze dne 13. prosince 2011 se netýká výživného, ale nároku na náhradu újmy vzniklé jako důsledek nesprávného úředního postupu, ale (asi právě proto) obsahuje velice zajímavé pasáže k otázce dobrých mravů.

III.ÚS 1976/09 čl. 29

Zásada souladu práv, resp. jejich výkonu s dobrými mravy představuje významný princip, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem "dobré mravy" nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou*, což ve svých důsledcích znamená nastoupení cesty nalézání spravedlnosti.

Celé znění nálezu ZDE

*Ekvita - abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem.

—————

Zpět