07.07.2011 22:39

Druhý pokus – pokračování PŘÍBĚHU

Obvodní soud pro Prahu 10 odmítl můj návrh na vydání předběžného opatření, kterým jsem se domáhal zákazu projednávat úpravu výživného až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. 

Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze daňových poplatníků – pokračování PŘÍBĚHU

Ihned jsem tedy k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 podal další návrh na vydání předběžného opatření, kde jsem soudu vysvětlil, že pokud mám plnit výživné v částce 6 500,- Kč, můj čistý příjem činí 7268,- Kč a k uspokojování životních potřeb mi zbývá 786,- Kč měsíčně, jen těžko bez svého zavinění mohu složit jistinu v částce 10 000,- Kč. Výživné si sám nemohu změnit a podle ustálené judikatury má výživné absolutní přednost před vším, tedy nepochybně i před složením jistiny soudu. Žádný majetek již nemám, kdy ze zbytku majetku po vypořádání SJM s bývalou manželkou jsem uhradil vykonstruované dluhy, které mi vznikly nepřiměřeným výživným. Na rozdíl od úředníků Ministerstva financí, kteří podávali návrh na předběžné opatření proti stávkujícím občanům, si ani nemohu vypůjčit finanční prostředky občanů ze státního rozpočtu.

Návrh na předběžné opatření jsem tentokrát také expresní poštou podal i k Ústavnímu soudu. Zde jsem ještě uvedl, že jsem nebyl bez svého zavinění schopen zajistit zastoupení advokátem, kdy v tomto týdnu jsou s ohledem na dva dny pracovního volna všichni na dovolené.   

Jakou záminkou oba soudy předběžné opatření odmítnou?

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu