07.11.2013 11:59

Feminismus osvobozuje

Za protektorátu gestapáci diskriminovali skupinu osob židovského původu, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí. Po změně režimu byli gestapáci společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

Za socialismu estébáci diskriminovali skupinu osob nedělnického původu, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí.Po změně režimu byli estébáci společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

Za kapitalismu policajti, státní zástupci a soudci diskriminovali skupinu osob rozvedených otců, výsledkem bylo jejich věznění a doživotní poškození nejen jich osobně, ale i jejich širokého okolí. Po změně režimu byli společností hodnocení jako méněcení a nízcí jedinci a za své zločiny byli potrestáni, ti nepotrestaní byli opovrhovaní a za své zločiny se styděli v ústraní.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE