27.07.2012 19:33

Festival vypravěčů lidových pohádek se přesouvá do Prahy – pokračování PŘÍBĚHU

Město Jičín se stalo tradičním pořadatelem festivalu pohádek, protože se k tomuto městu váže jedna z nejznámějších pohádek o loupežníku Rumcajsovi. Podle všeho se teď pohádkový festival přestěhoval do Hlavního města Prahy, ke kterému se rovněž váže celá řada pohádkových postav, ale to není ten pravý důvod.  Pořadatelem festivalu vypravěčů lidových pohádek je teď Parlament ČR. Ten, kdo měl možnost sledovat průběh jednání o vydání Parkanové k trestnímu stíhání, mi jistě dá za pravdu. Slyšeli jsme pohádku o nevinné zpívající pradleně Vlastě, o spiknutí zlých zbrojnošů (policie), o čárech márech čarodějů (znalců) a celou řadu dalších. Nebyli jsme ochuzeni ani o vystoupení plná pantomimických projevů. V tomto směru byl zdaleka nejzdatnějším vypravěčem Kalousek. Celému festivalu však vévodila pohádka o spravedlivém králi Justíkovi (nezávislé justici), kdy na tuto pohádku vsadila drtivá většina vypravěčů.

A jak to dopadne, když spravedlivý nezávislý král Justík rozhoduje dvakrát o téže věci?

Proč kladu tak hloupou otázku, když je nad slunce jasnější, že to přeci pokaždé musí dopadnout stejně?! Když už jsem v té pohádce, odpovím hlasem Hurvínka:

„Cha ,chá, taťuldo.“

V minulém díle PŘÍBĚHU Nadutost a arogance moci soudní stolice jste se mohli seznámit s rozhodnutím soudní stolice, kde mi byla uložena pořádková pokuta, protože jsem si dovolil pravdivě ohodnotit práci soudkyně Mgr. Jarešové a na základě toho se domáhat svého základního práva na projednání věci spravedlivým nezávislým králem Justíkem, což se naduté a arogantní soudní stolice hluboce dotklo. Protože soudkyně Mgr. Jarešová má projednávat ještě jednu moji věc, podal jsem naprosto totožnou námitku podjatosti i v této věci. O této námitce rozhodovala stejná soudní stolice (soudci Sváčkova soudu v Praze), námitku podjatosti pochopitelně odmítli, ale pravdivý popis práce soudkyně Mgr. Jarešové přešli s ledovým klidem s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu a žádnou pořádkovou pokutu jsem nedostal.

Ještě věříte na pohádku o spravedlivém a naprosto nezávislém králi Justíkovi?

—————

Zpět