12.09.2011 21:44

Francouzské tabulky výživného – hanba pro českou justici

Zdroj Google (Kliknutím na odkaz se zobrazí zdroje, ze kterých byly informace čerpány.)

 Originál tabulky výživného

Originál prováděcího předpisu k tabulkám výživného

Online kalkulátor výživného

(V textu je zmíněna pomocná tabulka, na základě které se francouzská justice rozhodla určovat výživné metodou z příjmu jednoho rodiče a nikoliv ze součtu příjmů obou rodičů, protože výsledek je stejný.  Pomocnou tabulku najdete na konci prováděcího předpisu k tabulkám výživného.)

—————

Zpět