23.01.2012 11:55

Jak se bránit zlovolnému vyměření výživného

Z 98 363 případů rozhodnutí o výživném činí nejvyšší výživné 2 929,- Kč měsíčně na jedno dítě při čistém měsíčním příjmu 24 215,- Kč.

Kdo z vás má čistý měsíční příjem 24 215,- Kč?

A jaké výživné "ctihodná saň" vyměřila Vám?

 

Pokládat si tuto otázku je však už příliš pozdě!

Proto si pečlivě prostudujte tento článek: Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2009 a 2010.

V Německu, Rakousku či ve Francii jsou tabulky výživného také pouze „doporučujícím materiálem“ a soudci při rozhodování o výživném mají rozhodovací volnost.  Zde však musí přesvědčivě vysvětlit, proč se případně od tabulek odchýlili.

Nečekejte, až Vám ctihodná saň „napaří“ nějakou „pálku“ a jako důkaz navrhněte soudu „Přehledy o rozhodování o výši výživného“. V závěrečném návrhu požádejte soud, aby ve svém rozhodnutí přesvědčivě vysvětlil (viz. § 157 odst. 2) o.s.ř.), jaké případné důvody ho vedly k odchýlení se od ustálené judikatury (od přehledů) tak, aby rozhodnutí nevybočovalo od ustálené judikatury a nebylo tak zatíženo svévolí, nepředvídatelností a interpretační libovůlí.

Pokud se nenaučíte tuto jedinou větu nebo se snad dokonce něco takového ani neodvažujete u soudu vyslovit, pak se nedivte, jak dopadnete. 

—————

Zpět