16.07.2012 17:37

Jak se ten svět mění

Když se řekne zločinec, ještě do nedávna si asi pod tím každý představil ošuňtělého zarostlého svalovce, kterému zlo z obličeje kouká na první pohled.

Jak se ten svět mění! Když dnes na ulici potkáte ošuňtělého zarostlého vyhublého bezdomovce, rozhodně z něj nejde strach a je spíše k politování. Ty největší zločinci dnes mají úplně jinou podobu. Plešoun s hladce oholenou tváří, sako, kravata a podle výrazu v obličeji by jeden řekl, že pro samou dobrotu a bezelstnost je až hloupý. Ukázkovým příkladem je pravá ruka diletanta Pospíšila náměstek ministra spravedlnosti pro justiční sekci Filip Melzer, který dnes chvála pánu Bohu (či snad ministru Blažkovi) na tuto funkci rezignoval.

Bezprostředně po jmenování Pavla Blažka do funkce ministra spravedlnosti „prasklo“, že Melzer je náměstkem na zkrácený úvazek a této funkci se věnuje pouze z jedné třetiny. Už jen to svědčí o bezbřehém diletantství Pospíšila, a že jeho odvolání z důvodu manažerského nezvládnutí resortu bylo zcela na místě.  Bylo by však bláhové si myslet, že za vším diletantstvím stál pouze Pospíšil. Melzer měl na starosti justiční sekci a tak pod něj spadalo také oddělení kárné odpovědnosti soudců a oddělení pro náhrady škody za nezákonný postup soudců.

Na Ministerstvo spravedlnosti jsem několikrát podal oznámení na soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Winklerovou (dříve Zemanovou) pro podezření z korupčního jednání (výběr znalce vizitkovým systémem v kanceláři soudu), kdy pověřila Mgr. Likusovou k vypracování znaleckého posudku, přestože ta ještě nebyla jmenována soudním znalcem a tedy nemohla být uvedena v žádném oficiálním seznamu soudních znalců. Příslušené oddělení pod metodickým vedením Melzera vše zametlo pod koberec. A to není jediný případ, kdy Melzer kryl soudce. Stačí se podívat do zprávy NKÚ o provedené kontrole na Ministerstvu spravedlnosti z podzimu loňského roku.

Na velice nízkém procentu uplatnění regresních úhrad se podílí i nepružná organizace této činnosti u MS a malé využívání kompetence ministra spravedlnosti k podání návrhu na kárné řízení.

Celá zpráva zde Ze státní pokladny krev neteče

Jinak řečeno, dvě oddělení jednoho ministerstva obě pod metodickým vedením Melzera dělaly a dodnes dělají všechno pro to, aby soudci za svoje špatná rozhodnutí nenesli kárnou a ani hmotnou odpovědnost.  Škody způsobené soudci řádu stovek miliónů ročně tak Melzer svým metodickým vedením příslušných oddělení „převáděl“ na všechny občany jako ztrátu do státního rozpočtu.  Pokud má být husa Parkanová stíhána za to, že je husa, která nerozumí letadlům, nakoupila předražená nelétající letadla a způsobila tím miliónové ztráty ze státního rozpočtu,

kdy bude trestně stíhán zločinec Melzer?  

—————

Zpět