04.08.2012 22:07

Je trestání neplatičů výživného v zájmu dětí a společnosti?

Čtenářům Adikie jistě není nutno vysvětlovat, že věznění neplatičů výživného je celosvětovou raritou a skutečně jen naše soudní stolice nebo blázen (což je v tom případě jedno a totéž) si může myslet, že uvězněním dlužníka lze dosáhnou vymožení nějakého dluhu. V poslední době se také hovoří o různých alternativních trestech pro neplatiče výživného. Zde se můžeme setkat se skutečně „vzácnými“ nápady, jako je uložení pokuty či zabavování řidičáků.

Celá řada lidí měla to štěstí, že nemusela projít torturou naší opatrovnické soudní stolice a o problematice výživného nemá ani nejmenší tušení. Když se těchto lidí zeptáte, jaký mají názor na neplacení výživného, zcela jistě bude negativní. (Pozn. I já jsem k těmto lidem patřil až do doby, kdy jsem se stal neplatičem výživného a to je než bys řekl švec.) Právě pro tyto lidi připravila Adikia.cz ve spolupráci s JusticeTV reportáž, která by měla přesvědčit i ty nejzarputilejší zastánce trestů pro neplatiče výživného. Proto si také Adikia.cz k reportáži nevyhrazuje žádná autorská práva a uděluje souhlas k jakémukoliv jejímu kopírování a dalšímu šíření.

V České republice je zvláštní ochrana dětí a mladistvých zaručena čl. 32 odst. 1) Listiny základních práv a svobod.

Listina základních práv a svobod
Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

Tím jsou do určité míry omezeny práva rodičů, kteří se tak musí podílet na výživě svých dětí. Podle čl. 4 odst. 4) LZPS však těmito omezeními musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, a nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro která byla stanovena.

Listina základních práv a svobod
Článek 4
4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Je trestání neplatičů výživného v zájmu dětí a společnosti?

Adikia.cz zdůrazňuje, že nezná trestní minulost osob, které vystupují v reportáži a smyslem reportáže není jakkoliv jejich trestnou činnost omlouvat! Ostatně o to se ani tyto osoby nesnaží!

Diletantská změna Trestního zákoníku poslance Staňka (ODS) doplněná o bezbřehé diletantství Pospíšila se zabavováním řidičáků, která měla vyřešit přeplněné věznice, neprošla senátem a ačkoliv oficiálním důvodem odvolání Pospíšila bylo ekonomické nezvládnutí Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s katastrofální situací ve vězeňství a každý den ze státní pokladny vyhazujeme 2 245 000,- Kč za věznění neplatičů výživného, vše jaksi zapadlo „zmatky“ okolo jmenování Bradáčové na Vrchní státní zastupitelství v Praze a v této otázce je ticho po pěšině.

Silně to tak připomíná situaci s bývalou ministryní spravedlnosti Kovářovou, která se snažila zavést jednotná pravidla pro určování výživného. Vzbudila tím obrovský zájem společnosti, protože právě zlovolné rozhodování soudní stolice o výživném je začátek všech problémů s výživným, které dnes trápí každou druhou rodinu. Zatím co žádný slušný člověk nemůže nesouhlasit s právní jistotou v podobě jednotných pravidel pro určování výživného, jednotná pravidla (tabulky výživného) narazily na tvrdý odpor naší soudní stolice. Kovářová byla nejdříve odejita z ministerstva, a protože chtěla pokračovat v práci na tabulkách výživného i ve funkci ředitelky Justiční akademie, byla úplně odejita z justice. Po nástupu Pospíšila, který se zasloužil o zdvojnásobení trestních sazeb za neplnění výživného, se další práce na tabulkách výživného zcela zastavily a výživné se stalo tabu. Během dvou let tak soudní stolicí snadno ovladatelný teploušek Pospíšil přivedl vězeňství do nezvladatelného kolapsu. Tak jako vždy si tedy požádal o navýšení rozpočtu, ale narazil na prázdnou státní pokladnu. Jako mávnutím proutku „prozřel“ a obhajoval nesmyslnost věznění neplatičů výživného, jako kdyby byl letitým aktivistou, který bojuje za zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy. Zanedlouho byl ze dne na den odejit z funkce ministra.

Jak by vypadl svazák Nečas, kdyby teď propustil neplatiče výživného z vězení, když před několik lety ve funkci ministra práce a sociálních věcí pošpinil a tvrdě odsoudil aktivisty bojující za zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy? Čím by soudní stolice obhájila neustálé navyšování svých platů, kdyby přišla o značnou část práce?

Co tedy bylo skutečným důvodem odvolání Pospíšila?  

Jak dlouho ještě bude nový ministr spravedlnosti Blažek otálet s řešením skutečného problému vězeňství – nesmyslným trestáním neplatičů výživného?

Stále je tak aktuální odkaz na petici STOP bezbřehému diletantství Pospíšila.

Aby Adikii.cz někdo neobvinil, že se jen přiživila na neštěstí někoho jiného, zbývá ještě dodat, že hladovka obou bývalých vězňů byla alespoň částečně úspěšná. Zatím co při hladovce před Ministerstvem spravedlnosti ani nebyli vpuštěni do budovy a na chodníku před ministerstvem strávili několik dnů a nocí bez povšimnutí, po „přesunu“ k Ministerstvu práce a sociálních věcí jim „výměnou“ za ukončení hladovky osobně tisková mluvčí ministerstva ještě ten den zajistila zaevidování na Úřadě práce. To jim pochopitelně práci nezaručí, ale pro tyto lidi je to naděje a při osobní intervenci tiskové mluvčí ministerstva se úřednice jistě budou snažit alespoň o něco více než normálně. Také jim byla přislíbena finanční sociální výpomoc. Jen jsme však odešli s kamerou, volali nás zpět, že je v tom opět nějaký zádrhel. Snad se vše podaří vyřešit i bez přítomnosti kamery a vše se v dobré obrátí. Na rozdíl od rozvedených otců terorizovaných zlovolným vyměřováním výživného podle momentální nálady soudní stolice mají mnohem větší šanci, že opět neskončí v kriminále.

—————

Zpět