17.02.2014 21:37

Justiční kabaret

Nová ministryně zlovůle Válková se s vervou pustila do vymetání koutů, které domovnice Benešová zapomněla uklidit. U předsedy Krajské stolice v Brně Pořízka uvažuje o jeho zproštění stoliční funkce, neboť je obviněn z čachrů při stavbě předraženého nového stoličního areálu v Brně (více ZDE).

Přinejmenším je podivné, jak vůbec mohl nějaký předseda stolice ovlivňovat výstavbu stoličního areálu, když tomu jednak absolutně nerozumí a ani to nemůže být náplní jeho práce. O tom by snad měl rozhodovat nějaký stavební inženýr z investičního odboru Ministerstva zlovůle. Když si ale opatrovnické stolice mohou hrát na finanční policii při vyměřování výživného, a to aniž by rozuměly účetnictví a daňovým zákonům, proč by si tedy předseda krajské stolice nemohl hrát na stavebního inženýra?! Navíc, jak si vůbec někdo může myslet, že by takto vysoce postavená soudní stolice dělala nějaké čachry, když podle končícího náměstka Ministerstva zlovůle Voláka jsou všechny soudní stolice profesionálové a nebývale čestní lidé?! Jen co se věc dostane na stůl nějaké naprosto nezávislé soudní stolici, nepochybně se všechno vysvětlí a pro soudní stolici Pořízka v dobré obrátí.

Nová ministryně zlovůle Válková také uvažuje o odvolání generálního ředitele vězeňské služby Dohnala, který byl do funkce dosazen primitivem Blažkem. Údajně se brání provedení kontroly hospodaření vězeňské služby.  „Dosud jsme nedostali vyžádané podklady k vyhodnocení finančního přínosu amnestie, protože 6500 propuštěných lidí přineslo finanční efekt například při nákupu potravin a my potřebujeme zjistit, na co byly ušetřené peníze využity“ říká ministryně zlovůle Válková. Kam se poděly ušetřené peníze, si lze celkem snadno představit, zejména když končící náměstek Ministerstva zlovůle Volák teď „ladí noty“ s ředitelem vězeňské služby Dohnalem (více ZDE). Možná se ještě budeme divit, v čem všem má odésácký zmrd Volák namočené svoje špinavé pařáty.  

Nová ministryně zlovůle Válková by také měla uvažovat o odplevelení justice od bývalých věrných sluhů zločinného komunistického režimu, kteří dnes věrně slouží zločinecké ODS. Jako bývalá řadová komunistka to nebude mít jednoduché.

Zdá se, že bez bývalých komunistů se v justici a ve státní správě prostě už neobejdeme.

 

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE