23.11.2020 08:24

Kanálie objevila Ameriku

Matek, které neplatí výživné, je stále víc.

Kanálie Novinky.cz přišla se „šokující“ informací, že prý roste počet matek, které neplatí výživné. O tom Adikia psala již před řadou let, tedy rozhodně nejde o nějaké „žhavé“ informace, či snad šokující zprávu, jak se svým titulkem snaží kanálie navodit.

Podle statistických údajů Ministerstva zlovůle na tom s platební morálkou byly matky vždy mnohem hůře než otcové. Rozdíl je jen v tom, že těch otců je mnohonásobně více, je to tedy více „vidět“, což je ale dáno tím, že drtivá většina dětí skončí ve výlučné péči matek a otcové jsou dobří jen na to placení výživného.

Statistika o počtech matek „neplatiček“ výživného je navíc značně zkreslená, protože otcové pečující o děti se v drtivé většině případů nesnižují k trestněprávní šikaně matek. Také na rozdíl od ultra-feministických spolků a všelijakých advokátních parazitů, na žádných „otcovských stránkách“ nenajdete ani náznak podněcování otců k trestněprávní šikaně matek za neplacení výživného.

Pod rádoby „šokujícím“ titulkem je popsán příběh matky „neplatičky“ výživného, ohodnocený soudní stolicí podmíněným trestem. A právě to je šokující, protože podle uvedených informací se matka žádného trestného činu nedopustila, kdy se na výživě dítěte podílela jak finančně, tak i naturálně. Jediným jejím prohřeškem bylo, že k rukám otce neposílala výživné určené jen podle momentální nálady nějaké soudní stolice.

Celý článek ZDE

Pokud žijeme v právním státě, může být člověk odsouzen pouze za trestný čin jasně specifikovaný v Trestním zákoníku. Všechno ostatní není trestné!

Trestní zákoník § 196

Zanedbání povinné výživy

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

Můžete to číst třeba stokrát a nikde tam nenajdete, že by neposílání peněz druhému rodiči bylo trestné. Stejně tak zde není uvedeno, že by plnění vyživovací povinnosti z části naturálně a z části finančně bylo trestným činem.  To si jen soudní stolice nepřípustně extenzivně vykládají skutečné znění zákona, což je naprosto nepřípustné. Bohužel však letitou zaběhnutou praxí.

V odůvodnění nezákonného rozsudku se jako vždy také objevují další hrubé rozpory s Listinou základních práv a svobod. Ano, hádáte správně, jde o potencionální příjem. V právním státě nemůže být nikdo nucen, aby vykonával nějakou práci. Je zde tisíce rodičů, kteří svoje děti nechávají žít v bídě, a nikdo je zato netrestá, nikdo jim neurčuje, kolik musejí vydělávat a stát jim ještě rozdává štědré dávky. Jde tedy také o hrubé narušení principu rovnosti občanů před zákonem.

A tak si tu žijeme 31 let od údajné přeměny v právní stát.

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek