07.09.2018 12:15

Když odborníci na sociální politiku státu diskutují o výživném

Adikia svým čtenářům přináší zvukový záznam z jednání poslaneckého Výboru pro sociální politiku k navrhovaným zákonům o náhradním výživném. Hluboce si toho važte, protože to byla nesmírně náročná práce. Nebylo až tak složité se k záznamu dostat, protože je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny, vystřihnou potřebnou část a uložit to na web. Náročné bylo ty nesmysly poslouchat, zejména když se ke slovu dostala socanaská feministická kráva Gajdůšková.

Nedávno jsme se v médiích mohli dočíst, že na poslanecký Imunitní výbor došel anonymní email s nějakými informacemi, proto bylo přerušeno projednávání vydání komouše Ondráčka k trestnímu stíhání za pomluvy šířené o jednom z kandidátů na prezidenta. Ačkoliv Adikia všem poslancům Výboru pro sociální politiku poslala podepsaný dopis, ve kterém je upozornila „na úskalí“ navrhovaných zákonů o náhradím výživném a předestřela jim konkrétní návrh na vyřešení problému s neplacením výživného, o tomto dopisu se nikdo z poslanců nezmínil ani jediným slovem.

Dopis ZDE: Pojďte to tentokrát udělat správně

Důležitou informací je, že projednávání návrhů bylo přerušeno, neboť je zde celá řada „nevyjasněných otázek“. Do diskuse by se tak třeba mělo zapojit Ministerstvo nespravedlnosti, aby vysvětlilo, co udělá v oblasti vymahatelnosti práva (výživného), přestože v rozpravě opakovaně zaznělo, že drtivá většina pohledávek výživného je nevymahatelných. Ačkoliv jsou členové výboru vesměs hlavy študované, nikomu z nich nedošlo, že zde něco nesedí. Jak může fotr platit výživné, když žije pod mostem? Pravda, jeden „pochybovač“ se našel, ale toho usadila socanka Gajdůšková tvrzením, že když někdo nemá na placení výživného, že může požádat soud, aby mu výživné snížil. No řekněte, není to kráva? Je to kráva!

Dokazují to oficiální statistické údaje o vyměřování výživného, kdy obvyklá doba takového řízení je asi dva roky, přičemž výživné se zásadně navyšuje od původní částky a snižuje se naprosto výjimečně. V loňském roce tak bylo výživné zvýšeno 8 318 rodičům, ponecháno ve stejné výši 1371 rodiči a sníženo 1170 rodičům.   

Socanka Gajdůšková výbor také informovala, že podala pozměňovací návrh, aby si stát pohledávku výživného navýšil o 10 %, jako náklady státu na vymožení výživného. Takže nevymahatelné výživné se navýší o 10 %. Co z toho bude stát mít? Pokud se snad nějaké výživné vymůže, navýší se tím již tak neúnosné exekuční náklady povinného, čímž se sníží jeho schopnost se dále podílet na výživě dítěte. No řekněte, není to kráva? Je to kráva!       

Zcela zásadní zprávou je, že má být na téma náhradní výživné (vymáhání výživného) také uspořádán „kulatý stůl“ (pravděpodobně 26. října 2018), což mlhavě zaznělo až na samém konci schůze v bodu Různé. Z diskuse vyplývá, že jde o iniciativu nějakého europoslance (pravděpodobně Zdechovský) a je již sestavený program. Aby to prý nebylo jednostranné, socanka Gajdůšková prosadila, že se na tom mají účastnit spolky samoživitelek, neboť je to prý celé o nich, byť v předchozích výstupech dramaticky hovořila o dětech a celá diskuse je především o neplatičích výživného.  No řekněte, není to kráva? Je to kráva!

Vážení fotříci, termín s dostatečným předstihem znáte, tak přestaňte jen fňukat na diskusích a jděte bojovat za svoje práva a vašich dětí nebo to zase bude o vás bez vás!

Poslechněte si ten poslanecký Metrix. Kdo to vydrží déle jak 15 minut, může se honosit titulem Chuck Norris junior. Rozhodně si však nenechte ujít posední minuty, kde se ke slovu opět dostala kráva Gajdůšková.       

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A