04.05.2011 10:36

Když soudkyně svědčí

I když je státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Michková z listinných důkazů přesvědčena, že došlo ke spáchání trestného činu pohrdání soudem, na vykonstruování obžaloby k soudu je to přeci jen málo, a tak kriminálce uložila provést další šetření (Sofistikované odůvodnění versus bláboly) a ke svědecké výpovědi byly předvolány soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Smitková a JUDr. Malíková.Díky mojí advokátce Mgr. Vaverkové, která si pojistila naší účast na provádění důkazů, jsem se mohl účastnit výslechu soudkyň. S ohledem na probíhající vyšetřování se teď k výpovědím nebudu podrobně vyjadřovat a každý ať si udělá úsudek sám. Pouze upozorním na některé věci, které z videozáznamů nejsou až tak patrné.

Celý případ sleduje redakce Justice TV a pouhá přítomnost kamery před budovou Police ČR, kde je na vstupních dveřích cedule s nápisem „Relaxační centrum“, vzbuzovala velkou pozornost zvědavých zaměstnanců. 

 

Ke svědecké výpovědi jako první přišla soudkyně JUDr. Malíková. Po vstupu do místnosti se jako slušný člověk představila s podáním ruky. Její ruku jsem však musel odmítnout, protože si nehodlám podávat ruku s někým, kdo je součástí seskupení, které mému synovi a mně zničilo a stále ničí život. V průběhu výslechu se ukázalo, že soudkyně JUDr. Malíková je docela „pohodová“ a neomezená moc bez jakékoliv odpovědnosti se na její osobnosti až tak nepodepsala. V průběhu výslechu se zaseklo moje záznamové zařízení. Tento úsek je zařazen za videozáznamy v písemné podobě. Úplný opis svědecké výpovědi v písemné podobě zde: svědecká výpověď JUDr Malíková.pdf (2 MB)

Po soudkyni JUDr. Malíkové přišla podat svědeckou výpověď místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 soudkyně JUDr. Smitková a to už je přeci jenom "někdo", tak proč by se představovala. Pohled z výšky bohů směrem k plebejcům (k mojí advokátce a mojí osobě) přetrvával po celou dobu jejího výslechu a občas byl namixován znuzeným pohledem pubescentky. Upravíme si blonďatou ofinku, narovnáme výstřih halenky, nenuceně potáhneme sukénečku, aby se nám zvrhlý zločinec nedíval na kolínko, a jdeme na to. 

Úplný opis svědecké výpovědi v písemné podobě zde: svědecká výpověď JUDr Smitková.pdf (2,4 MB)

Na videozáznamu to není až tak vidět, ale když moje advokátka Mgr. Vaverková do protokolu vznesla námitku podjatosti státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10, kdy je s ohledem na stejné sídlo velice pravděpodobné, že se svědkyně a státní zástupkyně osobně velmi dobře znají, soudkyně JUDr. Smitková jí „probodla očima“. Nepochybně se „trefila do černého“ a soudkyni JUDr. Smitkové pak vrtalo hlavou, co je to za „drzou holku“, a tak si vynutila, aby se jí moje advokátka představila.

Při předložení písemného protokolu se soudkyně JUDr. Smitková najednou zarazila a na místo toho, aby jako dospělá otevřeně řekla, že si nepřeje, aby byla v protokolu uvedena její adresa, začala špulit pusu jako malá holčička, když jí vezmou lízátko a prstem ukazovala do protokolu. A zde je na místě srovnání se soudkyní JUDr. Malíkovou, kterou „prozrazení“ její adresy vůbec netrápilo. Na rozdíl od JUDr. Smitkové jí asi došlo, že nejsem nebezpečný zločinec, že mě jejich osobní život vůbec nezajímá a o to více mě zajímá, jak vykonávají svojí soudcovskou funkci. Adresu soudkyně JUDr. Malíkové jsem tedy před zveřejněním protokolu musel sám začernit. 

   

—————

Zpět