31.05.2013 14:07

Kocourkov

Pokud je trestným činem poškozena osoba blízká, lze u taxativně vyjmenovaných trestných činů zahájit trestní stíhání jen se souhlasem této osoby (§ 163 trestního zákoníku), kdy potrestáním pachatele by fakticky mohla být zároveň potrestána i tato osoba. Poškozený tak disponuje trestním řízením, zatím co ve všech ostatních případech mají orgány činné v trestním řízení ze zákona povinnost konat, bez ohledu na faktický výsledek trestního řízení. Jako zjevný nesmysl této „povinnosti“ je trestní stíhání neplatičů výživného, kdy poškozeným je dítě (nikoliv matka, která výživné pouze spravuje!), které tak přijde o otce a krom dlužného výživného se mu do budoucna nedostane ani běžné výživné. Z jedné části vinou státu, který přenáší těžkou sociální situaci dětí po rozvodu na rozvedené rodiče, často však čistě pro uspokojení nenávisti osoby naprosto vzdálené (bývalé manželky) je tak spolu s neplatičem výživného trestáno i dítě, tedy osoba poškozenému velmi blízká, aniž by kdo vyžadoval jeho souhlas s trestním stíháním.

V Kocourkově jménem Česká republika může nastat i zcela obrácená situace. Ačkoliv se v každém rozvodovém rozsudku dočteme, že manželé jsou si natolik vzdálené osoby, že manželství je dále nemyslitelné, k trestnímu stíhání se vyžaduje podpis rozvodem několik let naprosto vzdálené osoby k pachateli trestného činu, a jako berlička k tomu slouží trestným činem nepoškozené dítě, které je ve vztahu k poškozené osobě stejně jako k pachateli osobou blízkou.

To se ovšem musíte jmenovat Kocourek.

Navzdory rozsudku 30 Cdo 2836/2010 Nejvyšší stolice, kde je jasně uvedeno, že bývalí manželé nejsou osoby blízké,  ódésácký šmejd Blažek zneužil svojí funkci a podal stížnost ve prospěch ódésáckého šmejda Kocourka, který před manželkou „odklonil“ 16 mega velmi pochybného ódésáckého původu, protože podle právních „exepertů“ Ministerstva zlovůle, je bývalá manželka osoba blízká (Mimořádný opravný prostředek).

Po částečném vyhovění stížnosti Nejvyšší stolicí, kdy o trestním stíhání šmejda Kocourka rozhodovalo „nepříslušné“ státní zastupitelství, byla věc předána k rozhodnutí „příslušnému“ státnímu zastupitelství. Zde se státní zástupkyně JUDr. T. Kaiserová přiklonila k názoru ódésáckého šmejda Blažka, že bývalá manželka je osoba blízká, tudíž bez jejího souhlasu Kocourka nelze stíhat za odklonění, kde je v pozici poškozené.

Žalobkyně zrušila stíhání Kocourka za odklonění miliónů

Krajské státní zastupitelství zrušilo stíhání někdejšího ministra průmyslu Martina Kocourka a také jeho matky Jindřišky. Řekl to Kocourkův advokát Petr Balcar. Politik byl obviněn z poškození věřitele, protože manželce při rozvodu zatajil 16 miliónů. Svůj čin posléze vysvětloval jako "odklonění".

"Dnešního dne (ve čtvrtek) mně bylo doručeno usnesení Krajského státního zastupitelství v Praze JUDr. T. Kaiserové, podle kterého bylo zrušeno usnesení policejního orgánu Policie ČR, jímž bylo zahájeno trestní stíhání mého klienta Ing. Martina Kocourka a jeho matky Jindřišky Kocourkové," sdělil advokát.

Pražské krajské státní zastupitelství dostalo případ na starosti poté, co v kauze v lednu rozhodl Nejvyšší soud. Ten částečně vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle Nejvyššího soudu nemělo o stížnostech proti obvinění rozhodovat Okresní státní zastupitelství pro Prahu-západ, ale právě Krajské státní zastupitelství v Praze.

Kocourkova exmanželka Ogla sice na peníze, které exministr převedl na svou matku, aby nebyly součástí majetkového vypořádání při rozvodu, sama upozornila v civilní žalobě, ke stíhání exmanžela ale nedala souhlas a žalobu posléze stáhla.

Podezření vyšlo najevo loni v listopadu, kdy ze zveřejněných dokumentů vyplynulo, že Kocourkova matka uzavřela v březnu 2008 smlouvu se společností Key Investments a už o týden později přistály na jejím účtu dluhopisy za 16 miliónů. Po třech měsících je prodala za 16,14 miliónu.

Zdroj Novinky.cz Žalobkyně zrušila stíhání Kocourka za odklonění miliónů

 

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!