23.11.2012 12:25

Kubiceho rovnice

Česká republika má nové matematické pravidlo - Kubiceho rovnici. Základem rovnice je operativní člen Ku (jeden Kubice). Pozor! Nezaměňovat s objemovou jednotkou kubíkem.

Příklad:

71 000 – Ku < 50 000

Pravidlo:

Jakékoliv číslo větší jak 50 000 je po odečtení Kubiceho operativního členu vždy menší jak 50 000.   

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Ministr spravedlnosti ČR

JUDr: Pavel Blažek