04.08.2011 17:30

Manipulovaný syn, povedený advokát a manipulátor dědeček – pokračování PŘÍBĚHU

Je to rok, kdy jsem svého syna vyzval, aby mi předložil doklad o studiu, který jako jediný může zakládat nějaký nárok na výživné.  Za celu dobu se mi syn vůbec neozval a doklad o studiu zaslal prostřednictvím svého advokáta na policii spolu s trestním oznámením, že neplatím výživné. S ohledem na skutečnost, že syn údajně není výdělečně činný, pak ale někdo musí platit advokáta. Není žádným tajemstvím, že od samého počátku do našeho rozvodu zasahoval a celý rozvod pro bývalou manželku finančně zajišťoval její nevlastní otec p. Jaroslav Nyklíček. Ten se při jednom řízení označil za náhradního otce a dnes nepochybně dál organizuje a finančně zajišťuje mojí ekonomickou likvidaci a trestněprávní šikanu.

Na takové jednání však pamatuje trestní zákoník.

Trestní zákoník

§ 175

Vydírání

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

    b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

(5) Příprava je trestná.

Ještě jasnější je to z judikátu, který byl publikován v Trestní zákon a trestní řád, autor Jelínek a Sovák, vydavatel Linde Praha, 2004, str. 250.

27/82

Jinou těžkou újmou ve smyslu znaků trestného činu vydírání, může být i zahájení trestního stíhání v důsledku oznámení trestného činu, jímž pachatel poškozenému hrozí a nutí ho tak něco konat, opominout nebo trpět. Je přitom nerozhodné, zda se poškozený trestné činnosti, jejímž oznámením se hrozí, dopustil či nikoliv.

Povedený advokát a ještě povedenější dědeček Jaroslav Nyklíček by si jistě nějaký flastr zasloužili. Ale nemám žaludek na to, abych na vlastního syna podával trestní oznámení, přestože jeho chování je trestuhodné.  

Uvádím to pouze z toho důvodu, že naše justice uznává korektiv k pozitivnímu právu na výživné (rozpor s dobrými mravy), pouze v případech, kdy se oprávněný na povinném dopustí trestného činu či žije nemravný způsobem života. O dalším postupu se tedy rozhodnu až podle toho, jak se k této věci postaví soud v probíhajícím řízení o úpravě výživného.  

Spáchání trestného činu na svém rodiči pak má také význam z hlediska dědictví, kdy takového „povedeného“ potomka lze bez větších problémů zcela vydědit. V případě nemravného chování potomka to jde také, ale to už není tak jednoznačné a velmi špatně se to dokazuje. 

Podobná věc se může stát i někomu jinému, proto jsem to zařadil do rubriky Rukojeť kverulanta.

—————

Zpět


Anketa

Když dítě záměrně usiluje o kriminalizaci vlastního rodiče, je na místě se také bránit trestním oznámením?

Ano (142)
71%

Ne (57)
29%

Celkový počet hlasů: 199