13.08.2012 20:05

Ministr Blažek chce se soudci konzultovat, jak mají být trestáni

Oficiálním důvodem odvolání Pospíšila bylo ekonomické nezvládnutí resortu v souvislosti s náklady na vězeňství. To však není jediná oblast, kde v tomto resortu dochází k mrhání státních prostředků, kdy na místo skutečných viníků - soudců a státních zástupců, doplácejí na jejich chyby všichni občané nebo na provozních nákladech, kdy jsou nakupovány křišťálové plakety  „mimořádné zásluhy pro justici“, které stejně není komu udělovat (Zprávy ve zkratce). Snad jedině každému soudci jako odstupné, pokud by po upozornění občana na jeho chyby dobrovolně opustil justici. To by byl skutečně ten nezáslužnější počin pro justici a daňové poplatníky by to stálo mnohem méně, než náhrady vyplácené poškozeným občanům za jeho špatnou práci.

Před několika dny mi byla vyplacena náhrada za křivé a úskočné obvinění z trestného činu a není tak složité dohledat, kdo podal trestní oznámení a kterýma rukama tento nesmysl prošel. Dnes jsem dokonce obdržel zprávu, že mi byla přiznána náhrada i za jeden úkon advokátky, který ministerstvo před tím údajně ve spisu nenašlo a nechtělo ho uznat. Někdo na ministerstvu se tedy tím musel znova zabývat, napsat a poslat dva dopisy (pro mě a pro advokátku) a poslat zbývajících 750,- Kč. Není už jen to mrhání státními prostředky? A to ještě není všem dnům konce, kdy již byla podána žaloba na náhradu za nemateriální újmu.

Tyto nehospodárnosti Adikia pozorně sleduje a rozhodně nedopřeje ministrovi a úředníkům klidného spánku na stolech za peníze daňových poplatníků (viz. předchozí články Ministerstvo (ne)spravedlnosti aneb tajemný hrad v Karpatech), proto jsem již před 14 dny požádal o zařazení do databáze novinářů a poskytování informací o tiskových konferencích. Zároveň jsem také požádal o poskytnutí informace, jaké opatření hodlá ministerstvo udělat, aby za chyby soudců neplatili všichni občané tohoto státu, kdy jsem na stránkách vlády zaznamenal, že tuto věc projednávala vláda.

Od té doby bylo ticho po pěšině a dnes jsem na Novinkách.cz objevil článek Ze soudců vymáhá stát peníze jen velmi těžko. To mě trochu rozladilo, proto jsem hned volal tiskového mluvčího Hovorku a vše jsme si vysvětlili. Během dne pak přišlo stanovisko ministerstva ke kontrolní akci NKÚ ohledně náhrad přednesené vládě novým ministrem Blažkem. Kontrolní akce vytýkala celkem pět okruhů problémů. Většina jsou prkotiny, které již byly odstraněny, tudíž není třeba přijímat žádná zvláštní opatření. O to více jistě každého zajímá, jak bude řešena otázka náhrad za chyby soudců.

Vyřizování náhrad

Vláda byla informována, že zjištěná skutečnost jde plně na vrub enormnímu zatížení příslušných kapacit Ministerstva spravedlnosti nápadem nových žádostí o náhradu škody, na tuto skutečnost bylo reagováno organizačnímu změnami ve struktuře i způsobu práce Odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti, které vedly k tomu, že se počet věcí vyřizovaných déle než 6 měsíců daří držet pod kontrolou. Od počátku tohoto roku došlo k dalšímu skokovému zvýšení počtu napadlých žádostí o náhradu škody, na které je operativně reagováno v mezích personálních možností Ministerstva spravedlnosti (návratem zaměstnankyň odboru odškodňování z mateřských dovolených na částečné, časově ohraničené pracovní úvazky, využití studentských stáží apod.).

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti pod bodem II. žádná opatření nenavrhovalo a vláda ministru spravedlnosti žádná jiná opatření k realizaci neuložila, zvýšený nápad agendy je řešen přímo na úrovni odboru.

To vysvětluje, proč ministerstvo vyřídilo mojí náhradu o týden později, než předepisuje zákon a proč se hned na poprvé „nenašel“ jeden úkon advokátky. Operativní personální nasazení však neřeší podstatu věci, kdy ministerstvo samo přiznává, že v tomto roce došlo k dalšímu skokovému počtu žádostí o náhrady.

Když to takto půjde dál, bude jednoho dne celé ministerstvo odborem odškodňování.

Odpovědnost soudců

Pod bodem III. Stanoviska Ministerstva spravedlnosti bylo dáno vyjádření k závěru Nejvyššího kontrolního úřadu o nedostatečném využívání institutu regresní náhrady po osobách soudců. Vláda byla informována, že příčinou vskutku malého počtu uplatněných nároků na regresní náhradu je legislativní stav, kdy nejsou vzájemně sladěny úpravy podmínek pro vznik nároku na regresní náhradu dle zákona č. 82/1998 Sb. a podmínek kárné odpovědnosti soudce dle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, takže v době mimosoudního projednání věci Ministerstvem spravedlnosti již většinou nebývají podmínky pro možné uplatnění nároku na regresní náhradu splněny (výrok o vině soudce v kárném řízení je nutným předpokladem pro vznik nároku na regresní náhradu ve prospěch státu).

Vláda byla informována o tom, že Ministerstvo spravedlnosti připravuje legislativní změnu, která by výše uvedený nedostatek odstranila.

V současnosti je text návrhu novelizace zákona č. 6/2002 Sb. finalizován (novela je součástí širší změny zákona a bylo podáno velké množství podnětů), v nejbližší době byl měl být rozeslán do připomínkového řízení.

Snažil jsem se tedy získat chystanou novelu zákona o soudech a soudcích, ale marně. Zde je odpověď reditele tiskového odboru JIřího Hovorky.

"Co se týče návrhu novely zákona o soudech a soudcích, ten Vám bohužel zaslat nemohu, protože zatím existuje pouze jeho předběžná pracovní verze, která nebyla zaslána ani do mezirezortního připomínkového řízení. Tento materiál bude rovněž ještě konzultován s představiteli soudů, čili jeho výsledná podoba může doznat změn (z tohoto důvodu není nyní vhodné zveřejňovat jakékoliv pracovní verze). V každém případě novela je v plánu legislativních prací vlády pro tento rok."

V bezbřehém diletantství tedy pokračuje i nový ministr Blažek, když chce s viníky konzultovat, jak mají být potrestáni. To je opravdu neslýchané.

Ve kterém jiném zaměstnání s vámi bude zaměstnavatel konzultovat odpovědnost za škodu? Navíc soudcům nic nebrání uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, stejně jako je tomu u jiných zaměstnání nebo u živnostníků. Nebo by pojištění odpovědnosti za škodu opět bylo brutálním zásahem do jejich nezávislosti?  

Od tiskového mluvčího Hovorky také přišla tisková zpráva o dokončení zadávací řízení na dodání výpočetní a záznamové techniky a technologie automatického rozpoznávání hlasu a přepisu řeči do písemné formy pro soudy a státní zastupitelství (ZDE). To je jistě potřebná věc, zejména pro neslyšící účastníky soudních řízení. S ohledem na skutečnost, že ještě několik let po novele Občanského soudního řádu u většiny soudů nejsou jednání nahrávána a soudci se hloupě vymlouvají na nedostatek nahrávacích zařízení (Brutus Kecus Pardubicus Justicus Big Band), působí tato informace komicky.

A kdy budou nahrávána soudní jednání?

—————

Zpět