24.11.2012 11:36

Na řadu teď přichází základ státu – fungující rodiny

Novela exekučního řádu, která byla občanům předkládána jako snaha o zamezení řádění zlatokopecké exekutorsko-advokátní mafie, sice přinesla nepatrné zlepšení postavení povinného (musí být na dluh nejdříve upozorněn, jinak oprávněný ztrácí nárok na náklady řízení – známé účelové navýšení nákladů k likvidaci povinného a bezpracnému zisku advokáta), ve skutečnosti však kromě nesmyslného přílepku se zabavováním řidičáků těmto šmejdům ještě více otevřela operační prostor.

Rozvedeným otcům jistě netřeba vysvětlovat, co tvoří společné jmění manželů. To všichni poznali, když po rozvodu skončili s holým zadkem nebo dokonce s obrovskými dluhy, přestože se roky dřeli na vybudování rodinného majetku. Jedině naivní cvok (jako jsem já) po rozvodu založí novou rodinu. Svojí novou manželku, často i její děti z předchozího manželství nebo společné potomky, tím skrze společné jmění manželů přivede do obrovského neštěstí. Díky zlovolnému vyměřování výživného je totiž rozvedený otec jasným favoritem exekučního hyenismu, který v poslední době skrze média tak ráda propaguje manipulátorka Asenová. Jedné matce pomůže (i o tom lze diskutovat) a jinou matku zlikviduje.

Příklad
Bývalá manželka Monika Mesznerová vyrabovala všechen společný majetek ze společného bytu a „přestěhovala“ si ho do bytu, který si koupila částečně z peněz, které pro změnu ukradla našemu holomkovi. Když na mě pak podala exekuci pro neplnění výživného, kam myslíte, že šel zločinec exekutor Višvader? Do vyrabovaného bytu, kde jsem měl trvalý pobyt? Do bytu bývalé manželky, kde jsem měl veškerý majetek?

Asi měsíc po svatbě přišel do bytu mojí nové manželky, kde jsem v tu dobu ještě nebydlel, žádný majetek jsem tam neměl, s ohledem na krátkou dobu manželství ani žádné SJM ještě nevzniklo a navíc se jednalo o dluh před uzavřením manželství, za který tedy přes SJM nenesla odpovědnost. Pikantní je, že exekuční příkaz byl psán na příjmení Mesznerová, manželka si však ponechala svoje původní příjmení. Koho to však zajímá?! Pak si podejte vylučovací žalobu.

Proto se dnes také nikdo do druhého manželství nežene a na městských úřadech papírově bydlí tisíce občanů.

Vše je vytunelováno, nevyděláváme tolik, kolik šmejdi kradou a na řadu teď přichází základ státu. Lidským hyenám už nestačí parazitovat na neštěstí rozvedených rodin a na řadě teď jsou i fungující rodiny.

Likvidace fungujících rodin je politika zločinecké organizace ODS a opět v tom má prsty šmejd Staněk, který přes vyjednávání s různými skupinami rozvodového průmyslu a otcovskými spolky o novele zákona o rodině ve prospěch střídavé péče nejspíše jen získával informace k tvorbě zákonů ve prospěch šmejdů. Likvidaci fungujících rodin bránilo podivné rozhodnutí Nejvyšší stolice 22 Cdo 2793/2006.

Právní věta

S peněžními prostředky na účtu mohou nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance. Jiné osoby tak mohou činit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Pouhá skutečnost, že na účtu u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů, neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání s prostředky na tomto účtu.

Celá stolice (rozhodnutí) ZDE

Z rozhodnutí lze vyčíst, že na účtu manžela byly uloženy společné peníze, ale manželka neměla podpisové právo a z účtu tedy nemohla vybrat peníze. Není jasné, z jakého důvodu neměla podpisové právo, to však z právního hlediska není podstatné, protože každý z manželů může v obvyklé míře volně nakládat se společným jměním manželů i bez souhlasu druhého z manželů. Když mohla bývalá manželka vyrabovat celý byt a pomáhači i soudní stolicí to bylo považováno za obvyklou správu majetku, proč by jiná manželka nemohla v míře obvyklé volně nakládat se společnými penězi?  Podle soudní stolice včetně té Nejvyšší nemohla, protože tomu údajně brání právní vztah mezi manželem a bankou podle Obchodního zákoníku. 

Vznikla tak klasická stolice soudní stolice, která v jednom případě popírá práva manželů dle Občanského zákoníku, ale v jiných případech zase vytvořila logickou spravedlnost, kdy se pro dluh jednoho z manželů exekutor nemohl zahojit z účtu druhého z manželů (který o dluhu třeba ani nevěděl), protože se nedostal na jeho účet. To také pomohlo řadě funkčních rodin, které se z nějakého důvodu dostaly do spárů exekutorských zlodějů, protože jim takto zůstal alespoň příjem jednoho z manželů. To však novelou exekučního řádu zločinecké organizace ODS skončí.

To se může stát jen u nás. Stolicí zákonodárných zločinců se přebíjí stolice soudní stolice. 

Adikia nikomu nepřeje, aby se dostal do spárů zlatokopecké exekutorsko-advokátní mafie, ale

když se tito zločinci hojili na prašivých rozvedených otcích,
nikomu to nevadilo!

Když to teď postihne i fungující rodiny, je zde naděje, že se lidi konečně zdravě naserou a celá ta banda zločinců počínaje šmejdy z ODS a konče exekutorsko-advokátní mafií skončí na Borech.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Ministr spravedlnosti ČR

JUDr: Pavel Blažek


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše