24.07.2012 21:36

Nad svými mravy by se měla zamyslet řada soudců

Judikátů na dobré mravy jako korektivu pozitivního práva na výživné (§ 96 odst. 2 zákona o rodině) není mnoho a je tedy nutno vzít s povděkem i „nemastným a neslaným“ názorem Ústavního soudu obsaženým v nálezu IV. ÚS 2917/11 ze dne 1. února 2012.

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2917/11 ze dne 1. února 2012

Ústavní soud shodně jako soudy obecné zastává názor, že obecně vymezený horizont "dobrých mravů" je třeba posuzovat z hlediska konkrétního případu v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání jednotlivců; se zřetelem k pestrosti a mnohotvárnosti vzájemných vztahů nelze definitivně určit výčet dobrých mravů, na základě objektivního kritéria s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu však lze posoudit, zda se konkrétní jednání dobrým mravům příčí.

Nezletilému Justičnímu dítěti bylo korektivem dobrých mravů odepřeno právo na výživné, protože matka nedbala rozhodnutí soudní stolice a zcela okrajově, protože nerespektovalo svého otce. Tak teď v tom asi máte pěkný bordel, ale nic z toho nedělejte. Když do rodinných vztahů brutálně zasáhne soudní stolice a ještě do toho zaplete dobré mravy, se kterými má sama značné problémy, nic než bordel z toho nemůže vzejít a trvalo mi dlouhou dobu, než jsem se v tom alespoň začal orientovat.  

Po všech stránkách jde o skutečně zajímavou kauzu, proto byla zařazena do Judikatury na stránce Výživné pro názvem Dobré mravy a výživné.  

Pro čtenáře Adikie, kteří sledují PŘÍBĚH Adikia a mají v povědomí nedávné nemravné rozhodnutí nemravných soudců Sváčkova soudu v Praze pod vedením bývalého komunisty JUDr. Velce nebo osobně u této soudní stolice řešili spor o výživné, obsahuje nález Ústavního soudu ještě speciální bonus. Nejdříve však pevně sevřete svěrače, záhy pochopíte proč.

Městský soud v Praze ve vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 5. 1. 2012 zcela odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že se ve své rozhodovací praxi již zabýval právní otázkou odepření výživného pro nezletilé pro rozpor s dobrými mravy a dospěl k závěru, že při splnění podmínek lze výživné odepřít částečně.

A teď po pravdě. Kdo z Vás nedbal mojí rady a smíchy si cinknul do trenclí?

—————

Zpět