19.08.2012 21:18

Nejteplejší den v roce

Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost.

Bible: III Mojžíšova

Protože státní Česká televize je mediálním partnerem ohavností proti přírodě Prag Pride, nebylo možné očekávat, že by přinesla objektivní zpravodajství, zejména o protestních akcích odpůrců této ohavnosti. Ostatně to se nedalo očekávat ani od jiných médií, což se plně potvrdilo, kdy o celé věci přinesly jen minutové zkratkovité informace a stejný, ne-li větší prostor, daly tak „podstatným“ událostem, jako např. podvod při koupi domu (FTV Prima). Dnes tak lze objektivní informace získat jedině osobní účastí, proto se Adikia vybavena kamerou vypravila „nasát“ atmosféru.

Okolo desáté hodiny se u sochy svatého Václava začali scházet odpůrci propagace ohavnosti proti přírodě a trousili se už i chlípnici.  Zatím co na podstavci pod ocasem sochy se povalovala chlípná mládež a konzumovala odpadky potravinářského průmyslu McDonalds, věřící odpůrci ohavnosti přistupovali k soše s hlubokou úctou a v pokleku se před sochou modlili. Organizátorem akce proti propagaci ohavné chlípnosti bylo hnutí D.O.S.T. Protest zahájil a moderoval předseda sdružení Michal Semín. U mikrofonu se vystřídalo několik představitelů dalších sdružení, která se k protestní akci připojila, mezi kterými byli i zástupci „otcovského hutí“. Velmi efektní bylo vystoupení Petra Bahníka (místopředseda D.O.S.T), který názorně předvedl, co se stane, když se „barvy smíchají“. Mezery mezi proslovy vyplňoval písničkář Tomáš Hamet. Účastníky pozdravil jménem prezidenta kancléř Petr Hájek. Akce byla ukončena chorálem svatého Václava.  

Smutné je, že akci přišlo podpořit jen několik otcovských aktivistů, ale o to více byli vidět se svými transparenty Střídavka.cz a Unie otců (pozn. po změně vedení Unie otců došlo i ke změně politiky sdružení a po letech nečinnosti se opět stává aktivním členem otcovského hnutí). Adikia „obětovala“ svojí prezentaci za podrobnou reportáž z celé akce.  

Zejména pro věřící byl sraz chlípníků u sochy svatého Václava vnímán jako jeho zneuctění a po skončení oficiální části protestu tak řada z nich sochu před devianty chránila vlastními těly. Některá média uváděla, že na devianty vulgárně pokřikovali. Žádné vulgární projevy jsem však nezaznamenal, a protože šlo o hluboce věřící osoby, je to už principu nesmysl. Pokud je primátorem Svobodou a dalšími politiky podporována kontroverzní propagace ohavné chlípnosti, bylo jen logické, že se najdou i radikálnější odpůrci a několik mladíků s pokřikem „buzny ven“ (z Václaváku) upálilo miniaturní vlajku chlípníků. Stejně agresivně se však chovali i někteří chlípnici. Jeden z nich narušil rozhovor Michala Semína pro televizi.  Jiný chlípník se netajil s názorem, že normální je být teplouš a nenormální jsou všichni ostatní (zprávy FTV Prima). Při písničkách Tomáše Hamleta jsem chtěl udělat i několik celkových záběrů, proto jsem obešel sochu a prošel mezi mladými chlípníky. Zde jsem zaslechl řadu poznámek směrem k odpůrcům ohavnosti jako: „Čemu blbečkové stále tleskají?“. Na kameru to však říct nechtěli a před kamerou se schovávali.

Jak se blížilo zahájení akce chlípníků, přibývalo i „pomáhačů a chráničů“. Kordon „měšťáků“ oddělil odpůrce od chlípníků a „státní“ číhali po stranách. K žádným potyčkám však nedošlo.  Objektivně nutno říct, protože se chlípnici stáhli dále od sochy svatého Václava a ani se nesnažili sochu „dobýt“.  Ve stejnou dobu se o několik ulic dál konal Pochod pro rodinu Mladých křesťanských demokratů. Toho jsem se nemohl účastnit, protože jsem se s kamerou chtěl podívat mezi chlípníky, kdy v parném poledni vynásobenému jejich „teplotou“ jsem za nimi nechtěl běhat po celé Praze. Abych se mohl nerušeně věnovat natáčení, „zadní patrie“ mi chránil kolega Tomáš.

Nejdříve jsme prošli kordonem pořadatelů z řad chlípníků. Jak se později ukázalo, byli to snad jediní i přes svoji odlišnost normálně se chovající lidé. Jedna z pořadatelek dokonce sama od sebe pochvalovala plakát Střídavky.cz s nápisem „Děti potřebují oba rodiče“.  K našemu naprostému úžasu jsme záhy zjistili, že obavy o „zadní partie“ byly naprosto zbytečné, kdy absolutně nepočetnější část chlípníků tvořily skupinky pubertálních dívek ve věku 17 až 20 let.  Ačkoliv se mělo jednat o oslavu pýchy (Pride), před kamerou se spíše schovávaly (vědět to rodiče, tak asi dostanou pořádnou nakládačku).  O to více se před kamerou předváděli transvestiti (muži převlečení za ženy). To jistě může být zpestřením programu v nějakém nočním klubu, ale dokážete si představit, že by takový člověk vychovával děti? Ráno je to tatínek a po několika hodinách líčení je to maminka? Další početnou skupinu pak tvořili cizinci, kteří si v ulicích Prahy udělali mejdan. Zajímavá a nijak neurážející byla skupinka cizinců na vozítkách segway s růžovými balónky na zádech. O to odpudivější byli polonazí totálně vyhublí mládenci v přiléhavých legínách a dámských střevíčkách na vysokých podpatkách.  Jeden na střevíčkách dokonce ani neměl paty a cupital jen po vysokých špičkách (smích jsem nemohl zadržet). Dokážete si představit, že by to měl být pro dítě mužský vzor?  „Alegorickým“ vozům chlípníků razili cestu státní „pomáhači a chrániči“. Na „alegorickém“ voze tancovaly dvě spoře oděné „barové“ tanečnice na hymnu deviantů od Lucie Bílé (holky s holkama, kluci s klukama). Kolonu pak uzavírala cisterna Pražských služeb jako první pomoc v případě přehřátí některého chlípníka.

Chlípníky přišla podpořit i asocioložka Šiklová, kterou média často nasazují do debat o problémech rozvedených rodičů. Babizna se tedy pěkně "vybarvila". Mezi chlípníky sbíral podpisy na funkci prezidenta i socan Dienstbier, který chce zákonem postavit chlípnost proti přírodě na úroveň tradiční rodiny. Kam až jsou někteří politici schopni zajít, jen aby se dostali ke korytu? Když se při tom objímal s transvestitem (ala Hela Vondráčková), musel se jeho otec obracet v hrobě. Pro otcovské hnutí  a pro normální nedeviantní občany je tím alespoň částečně vyřešena otázka přímé volby prezidenta.

Dienstbier to rozhodně nebude!

—————

Zpět