06.08.2012 11:45

„Není obtížné si představit, že budete poněkud překvapeni“ říká poradce z Ústavního soudu

Otevřeným dopisem jsem vyzval předsedu Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, aby zajistil náležitou vážnost Ústavního soudu, protože obecná soudní stolice absolutně ignoruje nálezy Ústavního soudu (celé znění dopisu ZDE). Řada lidí si představuje, že Ústavní soud je jakousi další odvolací instancí v soustavě soudní stolice, ale tak to není. Ústavní soud v zásadě nezajímá, zda máte například dospělému synovi, který se k vám chová nemravně platit nehorázné výživné nebo že vás chce exekutor okrást přes náklady exekuce, které mu nenáleží. Tyto otázky musí vyřešit obecná soudní stolice. Ústavní soud není součástí soustavy obecné soudní stolice a jeho úlohou je ochrana práv občanů zaručených Ústavou ČR specifikovaných Listinou základních práv a svobod. Pokud Ústavní soud tedy vůbec přijme nějaké „odvolání“ (ústavní stížnost), zásadně se musí jednat o porušení lidských práv. Závaznost rozhodnutí (nálezů) Ústavního soudu pro všechny orgány a osoby je zakotvena v Ústavě ČR.

Pokud tedy soudní stolice ignoruje nálezy Ústavního soudu, rozhodně nejde o nějakou prkotinu, kdy tím ignoruje Ústavu ČR a základní lidská práva.  

Na moji výzvu reagoval předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský prostřednictvím poradce pro správní agendu JUDr. Petra Chládka a jeho slovy řečeno „není obtížné si představit, že i čtenáři Adikie budou poněkud překvapeni“.

"Pro nálezy Ústavního soudu neexistuje vykonávací řízení, respektive náš právní řád nenabízí Ústavnímu soudu žádný nástroj, jehož prostřednictvím by mohl respekt ke svým nálezům v krajním případě vynutit silou. Výchozí představa, opírající se patrně o předpoklad, že právní prostředí se do budoucna bude spíše kultivovat a stabilizovat, byla patrně taková, že jednoznačná deklarace závaznosti nálezů Ústavního soudu vtělená do Ústavy České republiky bude postačující."

V plné nahotě se tak ukazuje, že „sametová revoluce“ byly jen plané naděje na právní stát, kdy ještě více jak dvacet let po revoluci jsou zde pošlapávána základní lidská práva mocenskými orgány státu.

To však není divu, když zde nedošlo k zásadní reformě justice a ta je zaplevelena bývalými komunisty, kteří z vlastního prospěchu či přesvědčení kašlali na lidská práva a napomáhali upevňovat vedoucí úlohu komunistického zločineckého režimu (více v článku Bašty komunistů v justici). Lze si jen těžko představit, že tito lidé se budou „kultivovat“ v zastánce lidských práv. Z morálního hlediska na to ani nemají právo!

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský údajně nedisponuje možnostmi jak zajistit vykonatelnost rozhodnutí Ústavní soudu a připomíná, že v případě rozhodnutí soudní stolice (či jiného orgánu) nerespektujícímu nálezy Ústavního soudu je možno reálně čelit ústavní stížností, avšak až po vyčerpání všech běžných opravných prostředků. Poradce JUDr. Petr Chládek k tomu dodává:

„Obávám se, že pozitivní je na takové situaci snad jen to, že postoj, jaký k ní Ústavní soud zajme je za takové situace velmi dobře předvídatelný.“

Tak to se poradce JUDr. Petr Chládek obává velice správně, protože takto právní stát nemůže fungovat!

Právní jistota či předvídatelnost rozhodnutí musí být zaručena již rozhodovací činností obecné soudní stolice. To potom nemusíme ze svých daní vyživovat třítisícovou tlupu soudců, kteří si bez ohledu na celou společnost zvyšují svoje již tak nehorázné platy a stačí nám jen několik soudců Ústavního soudu. Nehledě na skutečnost, že domoci se svých základních práv u Ústavního soudu je do značné míry omezeno povinným zastoupením advokátem.

Občanům tedy nezbývá nic jiného, než využít svého základního práva dle čl. 23 LZPS a postavit se soudní stolici na odpor!

Tím se však dostáváme do začarovaného kruhu, protože nedotknutelnost soudní stolice je velmi přísně chráněna Trestním zákoníkem. Dnes už stačí jen pouhým dopisem upozornit na chyby soudní stolice a jste účelově kriminalizováni nebo ekonomicky likvidování nemravnými rozsudky. Opět musíte vyčerpat všechny opravné prostředky, a když to náhodou přežijete, teprve potom se můžete obrátit na Ústavní soud, aby vám zajistil základní práva.  Podstata vašeho problému, pro který jste se často i nechtěně stali zákazníky soudní stolice (např. rozvod) a prvotní porušení základního práva na rodinný život, kdy vás soudní stolice stejně jako nacisté oddělila od svých dětí, se už zcela vytrácí.

—————

Zpět