31.08.2018 11:39

Neplacení výživného je horší, jak zabít matku a jednoho ze synů.

Rada vlády pro lidská práva vydala Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2017. Obecně lze říci, že vše je relativně v pořádku a pokud snad dojde k nějakému pochybení, je zde panoptikum vypravěčů lidsko-právních pohádek na Joštově třídě v Brně, které vše střelhbitě napraví. Jen v otázce lidských práv cikánů, afrických inženýrů nebo homosexuálních deviantů, poněkud zaostáváme za západní multikulturní společností. Obsáhlý dokument se také zmiňuje o právech dětí a to je vskutku zajímavé čtení. Můžeme se tak dozvědět, co je onen „nejlepší zájem dítěte“ ilustrovaný na několika konkrétních případech.

Citace z kapitoly 6.3 Nejlepší zájem dítěte

Nejlepší zájem dítěte je nutné zohlednit i při rozhodování o uznání vztahu stejnopohlavního páru. Ústavní soud upozornil, že je nutné zohlednit nejlepší zájem dítěte v konkrétním případě, nikoli jako abstraktní principy.  Také je nutné s tímto konceptem pracovat flexibilně, zejména je důležité vzít v úvahu postoj dítěte, identitu dítěte, zachování rodinného prostředí a udržování vazeb, péče o ochranu a bezpečí dítěte, příslušnost dítěte ke zranitelné skupině dětí, právo dítěte na zdraví a právo dítěte na vzdělání.  V daném případě došel Ústavní soud k závěru, že neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, který neuznal otcovství druhého muže k dítěti.

Nejlepší zájem dítěte však musí být zohledněn i při takových věcech jako je rozhodování o náhradě újmy či ukládání trestu v rámci trestního řízení.

Výjimečný dopad má nejlepší zájem dítěte i při ukládání přiměřené trestní sankce rodiči. Ústavní soud se zabýval případem, ve kterém otec nezvládl řízení a způsobil dopravní nehodu, při které přišla o život jeho žena a starší syn. Nehodu přežili otec a mladší syn, pro kterého otec zůstal jediným rodičem a nejbližší osobou. Okresní soud proto uložil otci trest domácího vězení v délce dvou let. Krajský soud však rozsudek změnil a uložil otci nepodmíněný trest odnětí svobody v délce čtyř let. Dle Ústavního soudu musí trestní soudy k nejlepšímu zájmu dítěte, který má v této situaci podobu zachování péče a styku s rodičem (jakkoliv odsouzeným za trestný čin), přihlédnout a vždy odůvodnit, proč v tom kterém případě (ne)převáží nad zájmem společnosti na potrestání pachatele. Krajský soud adekvátně nereagoval na námitky stěžovatele a v odůvodnění rozhodnutí neuvedl, proč v daném případě převážil zájem společnosti na potrestání pachatele místo zájmu dítěte být se svým rodičem. Soudy by měly vždy zvažovat nejen trestněprávní rozměry případů, ale i dopad trestních sankcí na rodinný život odsouzených a především na jejich děti.

Pro dokreslení je potřeba uvést, že otec před jízdou chlastal a po nehodě mu bylo naměřeno nejméně 1,54 g/kg alkoholu v krvi. Smyslem článku však není jakkoliv hodnotit rozhodování soudních stolic v této tragické události. Smyslem není ani někoho nabádat k neplacení výživného či tento negativní společenský jev jakkoliv bagatelizovat. Jde však o názornou ukázku toho, jak obludný je náš Trestní zákoník, když obyčejný dluh vydává za trestný čin, a jak rozdílně přistupuje panoptikum vypravěčů lidsko-právních pohádek k nejlepšímu zájmu dětí, kdy v případě usmrcení z nedbalosti pod vlivem alkoholu nabádá obecné stolice ke zvažování dopadu trestních sankcí na rodinný život odsouzených a jejich dětí, a v případě obyčejného dluhu na výživném je to přesně obráceně, kdy nejlepším zájmem dítěte je fotr v kriminále.

Celý nález ke stažení ZDE

Hned další kapitola 6.4 má honosný název Respekt k názorům dítěte. V tom údajně lehce pokulháváme, proto je zde jakýsi seznam úkonů, jak by taková práce s dětmi měla vypadat.

Studie doporučila zařadit do rozhovoru s dítětem osm částí, které zajistí lepší informování dítěte o celém procesu i o jeho právech a umožní mu lepší kontrolu nad celým procesem. Rozhovor by měl obsahovat:

  1. standardní zarámování samotného setkání,
  2. představení a sdělení, co sociální pracovník dělá,
  3. sdělení dítěti, proč s rodinou sociální pracovník pracuje, co se v rodině děje a co bude pracovník řešit,
  4. předání kontaktu na sociálního pracovníka dítěti,
  5. informování dítěte o jeho právech relevantních k jeho situaci,
  6. sdělení, kde může dítě hledat pomoc a kde si může stěžovat,
  7. původní záměr setkání s dítětem a
  8. závěrečné informace pro dítě, co se bude dít dál, kdy a kde se příště se sociálním pracovníkem uvidí a zhodnocení spolupráce i vzájemného dojmu.

V seznamu však chybí zcela zásadní otázka, která navazuje na předchozí kapitolu.

Chceš, aby tvůj táta šel do kriminálu?

Celou Zprávu o stavu lidských práv v ČR v roce 2017 si můžete stáhnout ZDE

Pokud se tedy dostanete do situace, že vás nějaký šmejd bude kriminalizovat za dluh na výživném stanoveném v rozporu s čl. 4 LZPS jen podle momentální nálady nějaké opatrovnické soudní stolice, vysvětlete mu pomocí Zprávy o stavu lidských práv v ČR v roce 2017 a nálezu panoptika vypravěčů lidsko-právních pohádek sp. zn. II.ÚS 2027/17, 

co je skutečný zájem dítěte.

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A