11.11.2013 22:57

Novela trestního řádu

Soudní moc dospěla k závěru, že poslanci jsou nekňubové, kteří se jen hádají o koryta a na legislativu z vysoka kašlou, proto svépomocí provedla novelu trestního řádu. Pravidelní čtenáři Adikie jistě velmi dobře znají tři vazební důvody, ale pro jistotu si je zopakujeme.

Trojice vazebních důvodů

A) Vazba útěková vyplývá z obavy, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu

B) Do koluzní vazby se umisťují obvinění, u kterých hrozí, že budou působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

C) Vazba předstižná je určena obviněným, u kterých hrozí, že budou pokračovat v trestné činnosti, pro niž jsou stíháni, mohli by dokončit trestný čin, o který se pokusili, nebo vykonávat trestný čin, který připravovali nebo kterým hrozili.

K těmto třem vazebním důvodům teď nově přibyl ještě jeden

Vazba volební

Až na naprosto ojedinělé výjimky (např. velmi aktivní odpůrce zločinného systému) se tento vazební důvod nevztahuje na řadové občany a je určen pro politiky především v době před volbami. Proto má také tento vazební důvod absolutní prioritu, před všemi ostatními. Zásadní však je, která banda zločinců je právě u moci.

Na první pohled se zdá rozhodování o volební vazbě jako složité, proto si to ukážeme na konkrétním příkladu.

Na státním rozpočtu či dotacích z Evropského fondu parazitují naprosto všichni. Není tedy složité si příležitostně vybrat nějakou „oběť“. To navíc může někoho doposud bezvýznamného katapultovat třeba až na Vrchní státní zastupitelství, např. jako Lenku Bradáčovou. Někteří se naopak mohou ocitnout na „pustém ostrově“, např. jako Ivo Ištván. Na úplatné politiky se z počátku pochopitelně vztahují první tři základní důvody vazby. Na soudní moci potom je, aby posoudila, zda je zde také důvod pro vazbu volební. Jestliže je těsně před volbami, vazebně stíhaní zločinci z bandy, která je právě u moci, pak musí být neprodleně propuštěni a to bez ohledu na základní vazební důvody, aby to alespoň na oko vypadalo, že se vlastně nic tak hrozného nestalo (viz. Tluchoř, Šnajdr, Fuksa a Nagyová). Na vazebně stíhané zločince z druhé zločinecké bandy, která se díky špatné pověsti konkurenční bandy chce dostat k moci, se pak musí uplatnit vazba volební a to ačkoliv všechny základní vazební důvody již dávno pominuly, aby to alespoň na oko vypadalo, že jsou to několikrát horší zločinci. Důvody volební vazby pominou, jakmile je po volbách.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE