16.04.2013 09:05

Odezvy návrhu zákona o výživném

Návrh zákona o výživném vyvolal širokou paletu reakcí od pozitivních až po sprostě urážlivé. Výživné je citlivá otázka, která zde není dlouhodobě řešena, proto mě bouřlivé reakce nijak nepřekvapují. Dokonce mě ani nepřekvapilo, že kritika obsahuje nenávistné projevy zasahující do mého osobního problému s výživným. Že jsou mezi námi šmejdi, kteří netáhnou za stejný konec provazu, vím už dávno. Proto jsme stále v (_!_) a ještě dlouho tam budeme.

Pokud lze sprosté urážky nazvat kritikou, pak se opakuje stejná situace, jako když Kovářová představila domršené rakouské tabulky výživného. Nejeden trotl vycházel z toho, že pokud by se při více dětech sečetla procenta, vycházelo by výživné více jak 100 % příjmu otce. Tihle hlupáci si však nepřečetli, že tabulka byla postavena na jedno nebo maximálně dvě děti a neřešila větší počet dětí.

Jednou z nejčastějších připomínek otců (ale i matek) bylo, že při stanovení výživného není zohledněn rozsah péče o dítě. Jinak řečeno, otec, který neprojevuje zájem o děti, platí stejné výživné, jako otec, který má děti ve střídavé péči.

Návrh zákona o výživném

§6

3) Po rozhodnutí o svěření dítěte do péče rodičů, je podle rozsahu péče o dítě rodičům vyplácena poměrná část z celkového výživného od obou rodičů. Ve stejném poměru pak rodiče uplatňují i slevu na dani z příjmů.

Jistý trotl si výživné spočítal pouze podle tabulky a sprostě mě uráží, protože mu to vychází více než při současném modelu. Ale to je naprosto v pořádku, protože pokud by o děti nepečoval ani jeden den v měsíci, logicky musí platit více než otec, který má střídavou péči. Navíc jde skutečně pouze o návrh a procenta uvedená v tabulce by měla být předmětem diskuse.

Příklad

Podle tabulky vyjde výživné 5 000,- Kč.

Otec, který ani jeden den v měsíci nepečuje o dítě, zaplatí výživné 5 000,- Kč.

 Otec, který má dítě v péči dva víkendy v měsíci, zaplatí výživné 4 000,- Kč.

Otec, který má dítě ve střídavé péči, zaplatí výživné 0,- Kč

Podle nového modelu to však ve skutečnosti může být ještě jinak, protože se podíl vypočítává ze součtu výživného od obou rodičů. Může se tedy klidně stát, že pokud má jeden z rodičů výrazně větší příjem, druhý rodič fakticky nezaplatí ani korunu a ještě dostane výživné.

Chápu, že pro někoho může být nový model obtížně pochopitelný, proto si to nejdříve nechte vysvětlit od někoho, komu mozek pracuje s vyšším výkonem a teprve potom kritizujte a nadávejte. Nebo ještě lépe, přijďte s lepším návrhem! O to tady totiž jde především!

—————

Zpět