02.09.2012 11:44

Otázky pro ministra Blažka

Pane ministře, dne 21. srpna 2012 mi tisková mluvčí Mgr. Hrubá znemožnila vykonávat novinářskou činnost, ačkoliv jsem řádným členem Syndikátu novinářů České republiky a byl jsem odkázán na písemně položené otázky. Odpovězte tedy prosím na následující otázky:

1) Podle jakého klíče si vybíráte novináře na tiskové konference?

2) Jakým právem se tisková mluvčí Mgr. Hrubá zajímá o členství novinářů v nějakých sdruženích?

3) Jakým právem se tisková mluvčí Mgr. Hrubá zajímá o publikační činnost novinářů a podle toho je pak slektuje?

4) Budete takto prověřovat všechny novináře, kteří přijdou na Vaši tiskovou konferenci?

5) Smějí Vám novináři pokládat otázky, aniž by je předem konzultovali s tiskovou mluvčí?

6) Jakým právem si zaměstnanci ministerstva mobilním telefonem pořizují audiovizuální záznamy novinářů a občanů?

7) Oficiálním důvodem odvolání Vašeho předchůdce bylo ekonomické nezvládnutí resortu, kdy požadoval navýšení rozpočtu na vězeňství s tím, že docházejí peníze. Situaci měl vyřešit přesun financí uvnitř resortu, ale Váš předchůdce nebyl schopen tyto prostředky identifikovat. Podařilo se Vám tyto prostředky identifikovat?

8) Je tím pro tento rok zcela vyřešen původní nedostatek financí na vězeňství?

9) Vámi navrhovaná úsporná opatření elektronické náramky a jiná kategorizace věznic nepochybně vyžadují změny zákonů. Kdy očekáváte, že tyto změny vstoupí v platnost?

10) Máte připravenou také jinou variantu, pokud by se Vám nepodařilo prosadit potřebné změny zákonů?

11) Jak bude do té doby řešena otázka financování věznic?

12) V jakém stádiu jsou elektronické náramky? Byl už vybrán nějaký dodavatel nebo teprve bude vypsáno výběrové řízení?

13) Jaké předpokládáte náklady na pořízení elektronických náramků?

14) Kde získáte prostředky na jejich pořízení?

15) Elektronické náramky mají být nasazeny především na pachatele přečinů, tedy pachatele drobných krádeží apod. Tato kategorie pachatelů však často nemá žádný trvalý pobyt. Často se také jedná o sociálně potřebné občany. Kde budou tito pachatelé získávat prostředky pro svoji obživu, když budou v domácím vězení? Z čeho budou platit výživné na svoje děti? Kdo bude domácím vězňům zajišťovat další životní potřeby např. léky?  Pro koho jsou tedy elektronické náramky určeny?

16) Od přijetí nového trestního zákoníku se zdvojnásobil počet vězňů za trestný čin zanedbání povinné výživy. Jste přesvědčen, že snížením trestní sazby se na tom něco změní?

17) Jste přesvědčen, že zabavování řidičáků neplatičům výživného zásadně ovlivní platební morálku rodičů, když je od toho „neodradilo“ ani uvěznění?

18) Jste přesvědčen, že pokud rodič např. přijde o práci, je schopen nejpozději do 4 měsíců (znak trestného činu zanedbání povinné výživy) dosáhnout pravomocného snížení výživného?

19) Je podle Vás přijatelné, aby v právním státě byl někdo trestně stíhán za něco, co není schopen ovlivnit, kdy podání legitimního návrhu na úpravu výživného nezastavuje možnost proti neplatiči  výživného zahájit úkony trestního řízení? Neměl by mít rodič spíše klid na shánění práce, než aby byl vláčen policejními orgány?

20) Jak se má takový rodič vyhnout trestnímu stíhání, když ho nechrání ani legitimní návrh na snížení výživného?

21) Jste přesvědčen, že občané ze svých daní chtějí vynakládat desetinásobek průměrného výživného (30000,- Kč měsíčně) na uvěznění jednoho pro společnost nijak nebezpečného neplatiče výživného a potřebné děti nechat živořit?

22) Uvažujete o zavedení náhradního výživného pro děti neplatičů výživného?

23) Jak si vysvětlujete, že je v České republice tolik neplatičů výživného? Myslíte si, že jsou zde rodiče (v tomto případě přesněji otcové) nějak horší než v Rakousku, Německu či ve Francii?

24) Neplacení výživného je jistě nemravné, ale pokud je to tak masový jev, neměl by se někdo zabývat příčinami? Myslíte si, že všichni neplatiči výživného jsou jen nezodpovědní rodiče, kterým se prostě jen nechce platit? Máte alespoň matnou představu, jak naše soudy vyměřují výživné?

25) Máte alespoň matnou představu, jak je výživné vyměřováno v Rakousku, Německu či ve Francii?

26) Bývalá ministryně Kovářová se snažila o sjednocení soudů v rozhodování o výživném. Vše skončilo jakýmsi pokynem, který není pro soudce závazný. Navážete na její snahu o nastolení základního principu právního státu - právní jistotu občanů v otázce výživného nebo hodláte ponechat současný stav, kdy soudci o výživném rozhodují jen podle svojí nálady?

27) Budete iniciovat spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby nepracujícím neplatičům výživného byla přednostně přidělována volná pracovní místa?

28) Budete iniciovat spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby nedostatečně vydělávajícím rodičům byla přednostně přidělována zaměstnání, kde si dle názoru soudu mohou vydělat  mnohem více?  

29) Jaké konkrétní poznatky jste si přivezl ze svojí první zahraniční návštěvy na Slovensku?

30) Jak se na Slovensku projevilo zavedení zabavování řidičáků neplatičům výživného? O kolik procent se snížil počet osob trestně stíhaných za neplnění výživného?

31) Pojdete se také poradit s ministry spravedlnosti Rakouska, Německa či Francie, jak to dělají, že oproti nám mají tak málo vězňů ve věznicích a přitom nemají takové problémy s neplatiči výživného?

32) V případě škod vzniklých nesprávným postupem soudců chcete řešení hledat společně se soudci. Budete také v otázce neplnění výživného hledat řešení ve spolupráci s neplatiči výživného?

—————

Zpět