29.04.2013 17:38

Otevřený dopis předsedovi Ústavního soudu

Ústavní soud ČR
JUDr. Pavel Rycheteský
Joštova 8
660 83 Brno 2

Pane předsedo

Před několika dny plénum Ústavního soudu zrušilo tzv. přísudkovou vyhlášku. To je nepochybně správné rozhodnutí, protože nehorázné sankční náklady za neúspěšné uplatňování práva či zneužívání nákladů řízení u bagatelních sporů vedly k totálnímu úpadku práva, spravedlnosti a dobrých mravů.  Tisíce lidí bylo okradeno o poctivě vydělané peníze nebo majetky. Nízkopříjmová skupina obyvatel byla uvržena do dluhové pasti, ze které nemají úniku ani po zrušení přísudkové vyhlášky. Mnozí tuto situaci nezvládli a v beznadějné situaci si vzali život, někdy společně i životy dalších lidí.

Pod přísudkovou vyhláškou je Váš podpis. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a rád bych věřil, že jste ožebračování tisíců občanů a zmaření mnoha životů předem nijak neplánoval. Pouhým zrušením vyhlášky však nelze odčinit spáchané křivdy a zmařené lidské životy. Najděte tedy v sobě dostatek slušnosti a jako „otec“ přísudkové vyhlášky, která má katastrofický dopad na celou společnost se neprodleně vzdejte funkce předsedy Ústavního soudu a odejděte z justice. Není hanba se mýlit, hanba je nevyvodit z toho důsledky.

Díky přísudkové vyhlášce jsem byl okraden nejméně o 100 000,- Kč. Mnohem horší však je, že Vaší přísudkovou vyhlášku proti mně řadu let zneužívá vlastní syn a dnes jsem ve stavu, kdy nemám šanci vyrovnat všechny přísudkové dluhy, ani kdybych tvrdě pracoval do 150ti let. Věřím, že jako slušný člověk za svoji chybu přijmete i hmotnou odpovědnost a na účet č. ........................  mi zašlete částku 100 000,- Kč, o kterou jsem byl okraden. Pro Vás je to směšná částka ve výši necelého jednoho měsíčního platu, který i z mých daní pobíráte už deset let. Pro mě a moji rodinu je to otázka dalšího života. Pochopitelně se nebudu bránit ani případné finanční kompenzaci za těžkou nemateriální újmu.

V Praze dne 29. dubna 2013

                                                                                                                                   Luboš Meszner

 

 

—————

Zpět