09.08.2012 17:33

Petr Meszner – dopis otce pro syna II

Petře

Nikoliv z pouhého rozmaru jsem Tě opakovaně žádal o schůzku, ale Ty mě zcela ignoruješ. Až když jsem Tě začal hledat doma, poslal jsi mi dopis, kde mi s několika měsíčním zpožděním děkuješ za dárky a rovněž i s velkým zpožděním jsi mi popřál k svátku (poprvé za 7 let od našeho násilného odloučení Tvojí matkou). Zjevně tedy jde o výrobu podkladů pro soudy a s upřímným projevem úcty ke svému otci to nemá nic společného, proto mě to hluboce urazilo.Petr Meszner

Ostatně takový je i celý obsah Tvého dopisu. Přestože je mezi námi celá řada nevyjasněných věcí, například že mě vydíráš a chceš mě okrást o peníze, které Ti ukradla vlastní matka, na tyto věci nereaguješ a opět si vytváříš důkazní prostředí pro moji další právní šikanu informací o pokračujícím dalším studiu.Petr Meszner

Učinil jsem tedy ještě poslední pokus a po několika marných návštěvách, kdy na Tebe nemám žádný kontakt a potupně musím zkoušet, kdy budeš doma, se mi podařilo Tě zastihnout. Tvoje chování, kdy na otce „štěkáš“ ze 3. patra je jen dalším projevem neúcty.Petr Meszner

V závěru svého alibistického dopisu uvádíš, že bych Ti „měl přispívat na výživu, jak bylo rozhodnuto“. Jako účastník těchto řízení však velmi dobře znáš důvod, pro který Ti odmítám plnit výživné, spočívající v Tvém nemravném chování, kdy mě nectíš a nerespektuješ jako svého otce (viz. například právě naše poslední setkání Když nejde syn za otcem, musí jít otec za synem).  Stejně tak jsi si velmi dobře vědom, že rozhodnutí, na které se odvoláváš, nejsou výsledkem spravedlivého a nestranného rozhodování soudů, s naším sporem nemají absolutně nic společného a jde pouze o pomstu soudců za to, že otevřeně poukazuji na jejich chyby. Nenechám si od vlastního syna dělat ze života peklo tím, že zneužívá mstivá nemravná rozhodnutí soudců a ignorací mých pokusů o domluvu jsi mě donutil na Tebe podat trestní oznámení.Petr Meszner

Ačkoliv pravidelně navštěvuješ internetovou prezentaci našeho krutého životního příběhu, pro úplnost uvádím, že proti poslednímu nemravnému rozhodnutí soudů bude podána Ústavní stížnost a stále je v běhu další řízení, kde se domáhám zrušení výživného pro rozpor s dobrými mravy.Petr Meszner

Odmítám Ti platit výživné, protože ses na vlastním otci dopustil trestného činu podvodu a vydírání.

Je klidně možné, že pokud budeš i nadále zneužívat mstivá nemravná rozhodnutí soudů, že ze mě vytřískáš, co Ti ukradla vlastní matka. Uvědom si však, že se soudci, exekutoři či policisté nejsou jedinými občany tohoto státu a před spravedlivě smýšlející společností svoje nemravné chování nikdy neobhájíš. Svému otci jsem nikdy nic špatného neudělal (natož abych na něj podával trestní oznámení či ho chtěl podvodem okrást o peníze), přesto si někdy říkám, že jsem se v některých situacích měl zachovat jinak. Dnes už to bohužel nemohu napravit a bude mě to stíhat až do konce života.Petr Meszner

Stejný osud teď čeká i Tebe.

 

Ten kdo ti život dal, jehož ses pro peníze krutě vzdal.

—————

Zpět