10.10.2018 10:29

Piráti jsou také na odpis

Po Okamurovi, který sliboval omezené funkční období soudních stolic a jejich odvolatelnost nebo zamezení bezbřehému řádění exekutorských šmejdů, můžeme směle odepsat i Pirátskou stranu.

Otevřený dopis Pirátce Richterové  

Vážená paní poslankyně

Dostala se mi do rukou pozvánka na Vámi pořádaný seminář o náhradním výživném a nevycházím z údivu. Předpokládal jsem, že primární otázkou semináře by mělo být, proč někteří rozvedení rodiče řádně neplatí výživné. Byť je statisticky prokázáno, že platební morálka rozvedených matek je daleko horší než rozvedených otců, díky zkostnatělé opatrovnické justici, která se drží zásady, že matka je zásadně lepší rodič a otec je dobrý jen na placení výživného, jsou neplatiči výživného převážně rozvedení otcové. Bylo by tedy přinejmenším logické, aby na semináři vystoupilo několik „zločinců“, kteří si odpykávají trest za neplnění výživného či rozvedení otcové, kterým byl za neplnění výživného exekučně zabaven řidičský průkaz, aby vysvětlili, co je vedlo k neplacení výživného.

Na místo toho byla pozvánka na seminář rozeslána nezávislým soudcům, kteří by vůbec neměli zasahovat do přijímání zákonů Poslaneckou sněmovnou. Navíc právě soudci jsou strůjci neplacení výživného, neboť výživné vyměřují v rozporu s čl. 4 LZPS jen podle svojí momentální nálady nebo z fiktivního příjmu povinného.

Co očekáváte od účasti sociálních pracovnic OSPOD, které se na tomto protiústavním vyměřování výživného aktivně podílejí?

Co očekáváte od vystoupení poslankyně Maxové, která se před několika lety nejspíše inspirovala od nacistů za II. světové války, kdy jako řešení problému s naplacením výživného navrhovala zakázat neplatičům styk s dětmi a dnes prosazuje zákon, kterým chce homosexuální páry nazývat manželi?

Co očekáváte od vystoupení zástupců Ministerstva spravedlnosti, které falšuje statistické údaje o rozhodování soudů o výživném, které přehlíží absurdní údaje o příjmech povinných dvojnásobně převyšujících celorepublikový průměrný příjem a vykazuje značný nesoulad mezi počty osob pravomocně odsouzenými za trestný čin zanedbání povinné výživy a počty osoby předaných Policií ČR k trestnímu řízení?

Co očekáváte od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které do posuzování sociální potřebnosti dětí zatahuje nové partnery rodičů, přestože nemají absolutně žádnou vyživovací povinnost k dětem z předchozích vztahů, a které při posuzovaní sociální potřebnosti rozvedených otců od jejich příjmu neodečítá soudem stanovené výživné?

Co očekáváte od vystoupení zástupců neziskových organizací, které na úkor potřebných dětí „rozkrádají“ státní rozpočet, aniž by se nějak významně projevily výsledky jejich činnosti – snížení počtu neplatičů výživného?    

Co očekáváte od prezentace Cochemského modelu, který je bez jasných pravidel pro výpočet výživného (Düsseldorfských tabulek výživného) jen tlacháním o ničem?

Absolutní vyloučení zástupců rozvedených otců z diskuse, kterých se problém s neplacením výživného dotýká nejvíce, považujte za otevřenou a demokratickou diskusi? To snad nemyslíte vážně?!   

S politováním tak musím konstatovat, že jsem se nechal zmást Vaším vystoupením při prvním čtení návrhů zákonů o náhradním výživném. Výběrem přednášejících a pozvaných hostů na seminář jste Pirátskou stranu zařadila mezi strany, které se na problémech rozvedených matek chtějí jen zviditelnit, a o skutečné řešení problému s neplacením výživného Vám zjevně vůbec nejde.

 

Luboš Meszner

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek