29.07.2011 10:14

Policista musí být orientován v zákonech

Pokud má někdo podezření, že dochází k nějakému nezákonnému jednání, obvykle se obrátí na policii, která musí posoudit, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek proti občanskému soužití. Je možné se také obrátit na státní zastupitelství, ale to věc stejně postoupí příslušnému oddělení policie. V případě trestných činů jako je vražda či krádež asi k posouzení znaků nezákonného jednání není potřeba zvláštní znalosti zákonů. Ale je celá řada trestných činů, jejichž základní znak je dán nějakým právním předpisem např. zákony o daních. Proto by se měl policista orientovat v platných zákonech.

Řada policistů má skutečně široké znalosti zákonů, a pokud se na ně obrátíte s žádostí o pomoc, ochotně se snaží občanům vysvětlit, jaký bude ve věci další postup. Příkladem může být policista z MO Police ČR – Praha Vršovice nprap. Kricfalušij.

Proto jsem se obrátil na jeho nadřízeného, vedoucího MO Police ČR – Vršovice por. Šimka, aby mi poskytl informaci o rozsahu právního vzdělání policistů. K mému velkému překvapení mi na toto téma poskytl exkluzivní rozhovor. „Policista musí být orientován v zákonech“, říká npor. Šimek. 

 

—————

Zpět