07.03.2013 20:45

Při pohledu na stolici soudní stolice Jarešové jsem utrpěl úraz páteře – pokračování PŘÍBĚHU

Dnes jsem si byl na poště vyzvednout stolici soudní stolice Jarešové ve věci zrušení výživného na holomka pro rozpor s dobrými mravy. Při pohledu na tu stolici se mi udělalo nevolno, a protože už nejsem nejmladší a delší dobu mám problémy s páteří, při náhlém prudkém předklonu mě chytil houser, pročež jsem musel vyhledat lékařskou pomoc. Další podrobnosti zveřejním, až se zlepší můj zdravotní stav.  

 

Věc: odvolání

Odvolávám se proti rozhodnutí č. j. 21 C 242/2010 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. února 2013.  

Dne 7. března 2013 jsem si na místně příslušné poště vyzvedl rozhodnutí č. j. 21 C 242/2010 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. února 2013. Při čtení odvodnění tohoto rozhodnutí jsem utrpěl úraz páteře, kdy si mi z této snůšky nesmyslů, nemravných závěrů, ignorace názorů nadřízeného soudu a pro všechny závazných nálezů Ústavního soudu udělalo nevolno od žaludku a při náhlém prudkém předklonu jsem si zablokoval páteř v oblasti kříže, pročež jsem musel vyhledat lékařské ošetření. Podle ošetřujícího lékaře mám teď mít několik dnů klid na lůžku a nemohu vysedávat u počítače při sepisování odvolání.

Protože se vážně obávám, že při dalším studiu uvedeného rozhodnutí se bude situace opakovat, a také na rozdíl od soudních úředních osob nezískávám prostředky k obživě vyvracením jejich nesmyslů, skutečně nejsem schopen ve lhůtě 15 dnů podat kompletní odvolání a kvalifikovaně namítat všechna pochybení soudu I. stupně.

Ve lhůtě přiměřené k vyvracení sedmi stran nesmyslů svoje odvolání řádně doplním.

Luboš Meszner

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!