03.11.2012 12:02

Příčina finanční krize? Čistý domácí produkt!

V médiích často slyšíme meditace ekonomických expertů o příčinách finanční krize. Zde je velmi často skloňován jakýsi hrubý domácí produkt. To je celková vytvořená peněžní hodnota statků a služeb, která slouží jako ukazatel výkonu ekonomiky státu. Ve této „velké“ ekonomice se většina z nás asi příliš nevyzná (na to se rodí další „expert“ můj holomek), ale všichni dobře víme, že hrubá mzda na výplatní pásce není to, co nám nakonec skončí v peněžence, tedy čistý příjem. Ekonomičtí experti by se tedy měli spíše zabývat čistým domácím produktem.

Co to je „čistý domácí produkt“ si ukážeme na jednom z nejnovějších nálezů Ústavního soudu.

IV. ÚS 3427/12 ze dne 15. října 2012

Z odůvodnění napadených rozsudků vyplynulo, že manželství obou účastníků trvá pouze formálně, manželka s dvěma nezletilými dětmi narozenými 1. 1. 2010 opustila v červnu 2010 společnou domácnost a podala žádost o rozvod. Při posouzení hmotné úrovně obou manželů okresní soud zjišťoval výši rodičovského příspěvku manželky a majetkové poměry stěžovatele, ve kterých rozlišil období od podání žaloby do 31. 10. 2011, kdy byl stěžovatel zaměstnán a pobíral plat, a období po tomto datu, kdy byl stěžovatel evidován jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce.

V některém z dalších článků se podrobněji podíváme na celou stolici (nález) a pozadí podání ústavní stížnosti. Teď se budeme věnovat pouze této pasáži.

Adikia zná „stěžovatele“ osobně a tak může tento stručný popis situace doplnit. Stěžovatel je mladý kultivovaný spíše plachý muž (ale dokázal se i slušně „odvázat“), který měl prestižní zaměstnání u zahraniční společnosti s působností po celé ČR s neobvykle vysokým platem (jak se říká, byl těžce za vodou). Manželka mu zdrhla i s velmi malými dětmi, pro které žil. (Myslím, že i manželku stále miloval.) Kontakt s dvojčátky byl jako obvykle v těchto případech problematický. Beznadějné chvíle stoličních jednání ho přivedly na okraj konce života. Deprese léčil alkoholem, klepal se jako ratlík, nevyspalý s hlavou někde jinde jezdil autem a byl tak nebezpečný nejen sám sobě. Jeho stav se pochopitelně odrazil i v pracovním výkonu, což před zaměstnavatelem (pokud nejde o státního úředníka) nejde dlouho skrývat a následovala nedobrovolně dobrovolná výpověď ze zaměstnání (s ohledem na další zaměstnání je lépe odejít na dohodu, než s paragrafem pro porušení pracovní kázně). V současné době je na úřadě práce a jako vysokoškolák má mizivou šanci sehnat zaměstnání (proto se asi také můj holomek hrnul na vysokou). Ostatně ani jeho zdravotní stav zejména po psychické stránce stále není příliš dobrý.

V České republice se rozvádí každé druhé manželství a příběhy většiny rozvedených otců jsou velice podobné i tomuto příběhu. Z výkonných přispěvatelů hrubého domácího produktu se stávají sociálové, kteří žádné hodnoty nevytváří aneb čistý domácí produkt opatrovnické soudní stolice.

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše