18.08.2012 14:47

Přijďte poradit ministrovi spravedlnosti Blažkovi

V úterý 21. 8. 2012 se od 13.00 hod. uskuteční tisková konference Ministerstva spravedlnosti ČR k plánovaným opatřením, která si kladou za cíl omezit recidivu pachatelů, snížit počet vězněných osob a posílit proces jejich resocializace (více ZDE)

Stát vynakládá více jak desetinásobek průměrného výživného na věznění neplatičů výživného a potřebné děti nechává živořit. Pokud je neplacení výživného společensky nepřijatelné, pak ze strany státu je takové řešení negativního jevu hrubě nemravné.

Přijďte panu ministrovi poradit, jak lze ušetřit milióny ze státního rozpočtu!

Adikia nemůže tuto akci organizovat, protože se bude účastnit tiskové konference a ministrovi Blažkovi chce položit řadu dotěrných otázek. Vyzývám tedy všechny otcovská sdružení a jednotlivé aktivisty, aby se chopili této příležitosti k vyjádření skutečných zájmů dětí.

Trestání není řešení! Řešení je třeba hledat v jasných a pro všechny stejných pravidlech určování výživného!

—————

Zpět