30.09.2012 19:08

Proč rozvedení otcové prohrávají - II. část

Rozvedení otcové si stěžují, že jsou pošlapávána jejich základní práva na rodinný život a vlastnit majetek, kdy ve většině případů jsou děti svěřovány do péče matky a je jim vyměřeno neúnosné výživné. Bojují o děti u soudů, píšou dopisy politikům, podepisují petice, zakládají webové stránky, diskutují v diskuzích, pořádají demonstrace….

Přesto ale v postavení rozvedených otců k žádným výrazným změnám nedochází.  Proč?

O ženách se říká, že nevědí, co chtějí, ale nedají pokoj, dokud to nedostanou. Když však dojde na „lámání chleba“, vědí naprosto přesně, co chtějí. Nechat si „svoje“ dítě a přes výživné či majetkové vypořádání odrbat manžela o majetek! Najděte nějakou ženu, která obě tyto zavrženíhodné formy potlačování základních práv rozvedených otců (ale i dětí) veřejně odsuzuje a aktivně proti nim bojuje.

Vědí rozvedení otcové, co vlastně chtějí? Rozhodně ne! Dokonce se najdou i otcové, kteří bojují proti otcům. Potom se ale opravdu nemůžeme divit, že stále prohráváme, proto právě o těchto zmetcích je série článků Proč rozvedení otcové prohrávají.

V tomto díle představuje pan Jiří Bastl

Zrádce otců radního města Třebíč advokáta
JUDr. MgA. Michala Šalomouna

Ministerstvo práce a sociálních věcí má každý rok připraveno několik milionů korun pro města a obce, které podporují rodiny svých obyvatel. Díky svým pro-rodinným aktivitám získalo finanční ocenění i město Třebíč a patřičně se honosí tímto titulem. Cílem soutěže je motivovat obce a města k podpoře rodin a vyvolat zájem o realizaci pro-rodinných aktivit. Soutěž hodnotí, jak se v různých místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům.

Klima v Třebíči se značně proměnilo. Za minulé koalice tu vládla leckdy dusná atmosféra, tehdejší radní údajně neměli rádi, když se jim veřejnost příliš pletla do panování nad městem. Nyní se alespoň zvenčí zdá, že třebíčská radnice je k veřejnosti otevřená a přátelská. Vedení města  pokračuje i letos v aktivitách, které mu přineslo ocenění v soutěži Obec přátelská rodině.

Ale je to opravdu tak?                                                               

Město Třebíč má statisticky největší rozvodovost v kraji! Úřednice místního OSPOD naříkají, že mají moc práce, proto dělají „chyby“. Tatínkové, kteří přišli do styku s tímto úřadem, by mohli vyprávět srdcervoucí příběhy. O zneužívání tzv. „domácího násilí“, kriminalizování otců v rozvodových sporech a ekonomické likvidaci zbytečnými exekucemi, z nichž mají prospěch pouze exekutoři a advokáti, bylo popsáno již mnoho stran.

O to smutnější je paradox, že jedním z radních Třebíče je rozvodový advokát JUDr. MgA. Michal Šalomoun, který statisticky zvedá číslo rozvodovosti, zničených rodin, dětí přicházejících o výchovu jednoho z rodičů, převážně otců stávajících se návštěvníky vlastních dětí v tom lepším případě. Místo aby vedl rodiče především ke smíru, naopak rozjitřuje bolest rozvodů dalšími žalobami ve jménu „hamižnosti“.  Každý se musíme něčím živit, nicméně zapomíná se v dnešním světě na slova morálnost, mravnost, čestnost. Je tedy krajně nemravné, kdy tento pan radní by měl podporovat politiku o podpoře rodin prezentovanou městem, ale zároveň se neštítí za peníze daňových poplatníků rodiny rozbíjet.

Jistě se ozve mnoho tatínků, kteří přišli do styku s tímto pánem a podpoří podnět a výzvu o nemravnosti jeho konání proti hanebnosti, že by měli ze svých daní platit jeho činnost na rozbití další rodiny.

Tímto ho také vyzývám, pokud je čestným radním, aby sám odstoupil.

Jiří Bastl, Třebíč

Adikia k tomu dodává:

Když jde otec proti rozvedeným otcům,
zaslouží si jedině naplivat do tváře a hluboké opovržení.

 

—————

Zpět