28.01.2013 19:50

Prohlášení Adikie

Oblast rodinného práva je v České republice dlouhodobě zanedbávaná. Přestože došlo ke změně systému, nedošlo k odpovídající změně zákonů ani myšlení soudních stolic. Stále je zde uměle udržována pověra, že matka je zásadně lepší rodič a otec je dobrý jen na placení výživného. Rodiče jsou proti sobě stavěni jako soupeři a poraženými jsou děti jak v citové oblasti, tak i po materiální stránce. Jediný, kdo z toho má prospěch, je mediálně podporovaný rozvodový průmysl v čele s opatrovnickou justicí. Nesystémové kroky státu v rodinném právu nás přes přeplněné věznice neplatiči výživného přivedly až k diletantské amnestii.

Skutečné problémy rozvedených otců a matek však nikdo neřeší.
To se musí změnit!

V první řadě se změní Adikia. Obdobně jako říkal Zeman, že bude prezidentem dolních deseti miliónů, bude Adikia od této chvíle portálem „dolních desetitisíců“ rozvedených otců a matek. Pokud má dojít k nějakým změnám, je třeba hledat spojence mezi lidmi, kteří se nepodíleli na současném marasmu a jejich názory nám dávají naději k zásadním změnám. Jedním z nich je například senátor Tomio Okamura.

 Zároveň je však třeba se distancovat od všech, kteří nám neustále podrážejí nohy vedeni čistě svým osobním zájmem bez jakéhokoliv ohledu na ostatní.

 Adikia se tímto distancuje od spolku K213 a internetového portálu Střídavka.

Jediné, co se skutečně nezmění, bude tvrdá a nevybíravá kritika současného zločineckého systému a všech, kdo tento systém podporují.  Oni se s námi také nemazlí v rukavičkách.

Adikia si je vědoma, že ztratí celou řadu svých příznivců a čtenářů, ale takový už je život. Jedni odcházejí, věrní s rovnou páteří zůstávají a jiní přicházejí.

Za členy klubu Adikia

Luboš Meszner

—————

Zpět