15.05.2011 18:02

Prostudování spisu – pokračování PŘÍBĚHU

Na pátek 13. května 2011bylo naplánováno prostudování spisu ve věci údajného trestného činu pohrdání soudem (oprávněné kritiky otřesné kvality práce soudkyň). Jedná se o poslední úkon, kterým končí vyšetřování trestné činnosti policií před předáním věci státnímu zástupci, kde se zločinec může seznámit s obsahem celého spisu včetně toho, kdo podal trestní oznámení apod. Obviněný ještě může doplnit svojí výpověď a navrhnout provedení dalších důkazů.  

Pro objektivní posouzení celé věci nelze vytrhnout pouze několik překroucených slov, jako to ve sdělení obvinění udělal vyšetřovatel por. Bc. Landa (Zahájení trestního stíhání) nebo jako to dělá státní zástupkyně Mgr. Michková (Sofistikované odůvodnění versus bláboly) a je nutné objasnit i okolnosti, které údajnému trestnému činu předcházely. Svojí výpověď jsem proto doplnil o předchozí nedobré zkušenosti s prací soudců OS pro Prahu 4 a tyto skutečnosti jsem doložil listinnými důkazy (Písařská chyba (pokračování PŘÍBĚHU) ).

Několik dnů před prostudování spisu jsme s mojí advokátkou také navrhli provedení důkazu svědeckou výpovědí tiskové mluvčí Městského soudu v Praze, která asi před rokem mediím poskytla zajímavý rozhovor na téma „vulgárních podání soudu“.

Přestože vyšetřovatel por. Bc. Landa spěchal na prostudování spisu, protože příští týden končí lhůta na ukončení vyšetřování, prostudování spisu se nakonec nekonalo.  Údajně je potřeba vyslechnout dalšího svědka. Nejprve jsem si myslel, že se jedná o navrženou tiskovou mluvčí Městského soudu v Praze, ale podle vyšetřovatele má být proveden výslech místopředsedy trestního úseku OS pro Prahu 4 soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna (KSČ), který je oznamovatelem mojí údajné trestné činnosti.  

Proč najednou taková změna, když provedl pouze výslech obou „poškozených“ soudkyň a bezprostředně po jejich výslechu spěchal a rovnou navrhl termín na prostudování spisu, čímž jasně deklaroval, že z jeho strany je vyšetřování ukončeno?   

Vše se vysvětlilo, až když se moje advokátka vrátila do kanceláře a tam jí čekalo usnesení od státní zástupkyně Mgr. Michkové, kterým odmítla naší námitku její podjatosti. S ohledem na skutečnost, že námitka podjatosti státní zástupkyně Mgr. Michkové byla pouze zaprotokolována při svědecké výpovědi soudkyně JUDr. Smitkové na kriminálce a nebyla nijak doručena na OSZ pro Prahu 10, je tedy nepochybné, že se státní zástupkyně Mgr. Michková informovala (nebo byla informována) o průběhu svědeckých výpovědí obou soudkyň. V tuto chvíli se nemohu vyjadřovat k těmto výpovědím, ale kdo si je poslechl (Když soudkyně svědčí), musí mu být celkem jasné, proč je najednou nutné ještě provést výslech JUDr. Jaroslava Pytlouna (KSČ)

Pokud jde o usnesení, kterým státní zástupkyně Mgr. Michkové odmítla námitku podjatosti, opět se ukazuje, že řada lidí v justici není schopna pochopit prostý text, kdy důvodem pochybnosti o nepodjatosti pochopitelně není společná budova OS pro Prahu 4 a OSZ pro Prahu 10, ale skutečnost, že se státní zástupkyně Mgr. Michková zcela nepochybně osobně zná se soudci OS soudu pro Prahu 4 a může tak mít „zájem“ rozhodovat v můj neprospěch.

 

—————

Zpět