30.04.2013 09:08

Radikální návrh na střídavou péči o děti

Ve více jak 90 % případů jsou nezletilé děti svěřovány do výhradní péče matky a na tom se za posledních 40 let absolutně nic nezměnilo. Důvod mi není vůbec znám, ale z uvedených faktů je nepochybné, že rodič s vagínou má téměř absolutní jistotu, že děti budou svěřeny do jeho péče.

Jako rodič s penisem už několik let soudní cestou marně žadoním o stejný podíl na výchově a péči o děti jako rodič s vagínou, abych si svoje děti nemusel potupně půjčovat jen dvakrát do měsíce.

Změna pohlavního orgánu na vagínu je tedy zjevně jediná možnost, jak být plnohodnotným rodičem, kterým jsem byl ještě před únosem dětí rodičem s vagínou, a nemusel jsem se nikoho doprošovat, ptát se, plazit se, lézt někomu do zadku a zdůvodňovat, kdy a kam s vlastními dětmi půjdu a co s nimi budu dělat.

Při změně pohlavního orgánu na vagínu by moje děti byly ušetřeny dalších psychologických pokusů znalců s vagínou, zda je rodič s penisem schopen plnohodnotného výkonu rodičovských práv a povinností, čímž by se výrazně snížily i náklady řízení.

Z uvedených důvodů žádám soud o nařízení provedení změny mého pohlavního orgánu na vagínu, byť se vnitřně necítím být ženou.  Vzhledem k aktuálnímu vývoji společnosti nejsou stejné pohlavní orgány překážkou pro plnohodnotný výkon rodičovských práv a povinností.

Zbavte mě mého prokletí, mého největšího handicapu - mého penisu, abych mohl být plnohodnotným rodičem, což s vagínou zcela nepochybně budu.

budoucí vagína Karel Provazník

—————

Zpět