09.12.2011 16:06

Rozkradený milión vybereme na soudních poplatcích – pokračování PŘÍBĚHU

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Mgr. Löfflemannová zastavila návrh na vydání předběžného opatření, kterým mělo být Obvodnímu soudu pro Prahu 4 zakázáno projednávat moje věci do doby, než Městský soud v Praze rozhodne o námitce podjatosti soudců.  Následně pak vydala usnesení, kterým mě vyzvala k zaplacení soudního poplatku. Přiznám se, že když jsem usnesení o zaplacení soudního poplatku obdržel, nevěnoval jsem mu příliš pozornost. Účel předběžného opatření pominul (termín nezákonně nařízeného jednání uplynul), o samotném předběžném opatření nebylo rozhodnuto (řízení bylo zastaveno) a další řízení tak již postrádalo svůj smysl. Protože jsem soudní poplatek neuhradil, očekával jsem, jak se s tím soudkyně Mgr. Löfflemannová vypořádá, zda zastaví již jednou zastavené řízení. Podrobnosti byly uvedeny v článku Zastaví zastavené?.

Zákon o soudních poplatcích
§ 9 Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Před několika dny se provalilo, že úřednice Obvodního soudu pro Prahu 10 postupně (ve 109 případech) rozkradla z účtu soudu 611000,- Kč a dalších 4300000,- Kč soud stále postrádá. Novinky.cz  Soudní úřednice zpronevěřila přes milión korun

Zatím co z účtů Obvodního soudu pro Prahu 10 nekontrolovatelně odtékají statisíce, vzpomněla si soudkyně Mgr. Löfflemannová, že mám podle  jejího rozhodnutí neuhrazený dluh za soudní poplatek. Přílohou pak byla složenka na částku 500,- Kč.

Dohledal jsem tedy ono rozhodnutí a nestačil jsem se divit. Zrodila se další soudcovská „hvězda“ Mgr. Löfflemannová a justiční areál Na Míčánkách už začíná připomínat nebe za jasné letní noci – jedna hvězda vedle druhé.

Několikrát jsem si přečetl zákon o soudních poplatcích č. 546/1991 Sb. před novelizací i po novelizaci od 1. 9. 2011, ale nikde jsem nenašel, že by se platil poplatek „za rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření“. Pro jistotu jsem se ještě podíval na sazebník uvedený v odůvodnění rozhodnutí.

Položka 3 Sazebníku soudních poplatků zákona č. 549/1991 Sb. účinného do 1. 9. 2011.

Za návrh na vydání předběžného opatření           500,- Kč

Aktuální znění Zákona o soudních poplatcích včetně sazebníku soudních poplatků ZDE

 Sazebník soudních poplatků před novelizací ZDE

Soudkyně Mgr. Löfflemannová se mě tedy snažila zdánlivě „zákonným způsobem“ obelstít a neoprávněně ze mě vylákat peníze, které Obvodnímu soudu pro Prahu 10 chybí na účtech.

Kdyby na mém místě byl někdo, kdo ještě neměl žádné dočinění s naší justicí, soudní poplatek by určitě zaplatil, protože by ho ani ve snu nenapadlo, že soudci neznají platné zákony a citace zákonů v odůvodnění jsou ve skutečnosti jen fantas magorie.

Z kolika dalších lidí se teď soudci Obvodního soudu pro Prahu 10 snaží takto zdánlivě zákonným způsobem vylákat peníze?

Je to stejný podvod, jako zasílání složenek (faktur) na nevyžádané zboží či služby, zde navíc páchaný úřední osobou.

Novinky.cz  Vychytralé faktury klamou lidi, fungují jako závazná smlouva

V poučení je navíc uvedeno, že proti nesmyslnému rozhodnutí není odvolání přípustné. Vypravil jsem se tedy na Obvodní soud pro Prahu 10 celou věc nějak vyřídit. Po předchozím zákazníkovi přistupuji k informačnímu okénku a slušně pozdravím. Nic. Pomalu a zřetelně tedy začínám vysvětlovat, co chci vyřešit. Dáma za okénkem se sluchátky a mikrofonem něco mumlá úplně z cesty. Po chvilce zjišťuji, že pracovnice infocentra slouží zároveň jako spojovatelka, vyřizuje nějaký telefonát a vůbec mě nevnímá. Zapínám tedy nahrávání a znovu vysvětluji svůj problém ještě jednou.

Pracovnice infocentra: "Odvolejte se, podejte stížnost, soudkyně s vámi mluvit nebude, vedení soudu tady není, nikdo tady není….."

Jinak řečeno, jděte do hajzlu a neotravujte.  

A teď si představte, kdyby na mém místě byl někdo jiný. V dobré víře si vezme v zaměstnání volno s tím, že v úředních hodinách věc vyřeší a během několika minut je vypoklonkován, aniž by cokoliv vyřídil. Kam se hrabou státní úředníci za komunistů. Ti alespoň museli předstírat nějakou práci. Dnes jste pro státního úředníka jen obtížný hmyz. Tedy pokud se do této pozice necháte zahnat. 

Úřednice po nějaké době pochopila, že se prostě nenechám odbýt a zavolala nějakou „dozorčí soudu“. Nejprve jsem si myslel, že mě chce nechat vyvláčet justičními hovádky (ostatně nebylo by to poprvé), ale během chvilky se dostavila velice slušná paní a situace se jako mávnutím proutku otočila. Ano, jistě, napíšeme to tady spolu….. Jen jsem nechápal, kde to chce napsat. Na lavičce ve vstupní hale? Na pultu v šatně? Nebo u stolu v místním bufetu?  Pojďte prosím za mnou…

A to jsem valil oči úžasem. Úplně v zadu v rohu přízemní části je ukryta chodba, kde je celá řada dveří s nápisy „Hovorna“.  Malá místnost, kde si můžete sednout, na stůl si odložit věci a v naprostém klidu řešit problém, aniž by okolo postávali či procházeli zvědavci (jiní zákazníci soudu). Věc jsem pochopitelně nevyřešil, jen jsme sepsali stížnost, ale proč bych to měl psát doma a platit poštovné, když už jsem u soudu. Protože se paní „dozorčí soudu“ chovala opravdu velice slušně a ochotně, „na oplátku“ tuto část videonahrávky nezveřejňuji. 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč jsou v justičním areálu na Míčánkách „hovorny“, když zde není nikdo, kdo by se zákazníkem místních soudů hovořil?

—————

Zpět