03.08.2011 14:49

Tak trošku s křížkem po funuse - pokračování PŘÍBĚHU

Ústavní soud nijak nezklamal moje očekávání, když jsem k němu podal návrh na předběžné opatření, kterým mělo být zabráněno nezákonnému jednání Obvodního soudu pro Prahu 4, které zasahovalo do oblasti ústavního práva - práva na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem.

K jednání mělo dojít 12. červnece 2011. Den po tomto jednání jsem od Ústavního soudu obdržel oznámení, že soud můj návrh „zaevidoval“ a tento týden mi přišel dopis ze dne 28. července 2011, že mám odstranit vady návrhu (přesně jak jsem předpokládal) -  doložit zastoupení advokátem.

Tak trošku s křížkem po funuse.

 

Ale co vlastně ve výzvě k doplnění návrhu říká soudce zpravodaj JUDr. Holländer?  Občane, hrozící porušení tvých základních práv daných nejvyšší právní normou Listinnou základních práv a svobod není pro Ústavní soud podstatné. Podstatné je, zda jsi prošel sítem daným nižší právní normou – Zákonem o Ústavním soudu, které brání zahlcení Ústavního soudu stížnostmi na porušení základních práv.

Každá stížnost k Ústavnímu soudu v podstatě znamená upozornění na totální selhání obecných soudů, a pokud se nejedná o nějaký skutečně extrémní a křiklavý případ, není rozhodně snadné najít advokáta, který by byl ochotný upozornit na otřesný stav naší justice a ohrozit tím svojí kariéru. Navíc zastoupení advokátem u Ústavního soudu rozhodně není žádná láce a jen sepsání ústavní stížnosti přijde na desítky tisíc.

Je sice pochopitelné, že se Ústavní soud takto brání zahlcení neopodstatněnými stížnostmi, ale tím také zároveň brání řadě občanů přístupu k jejich základním právům. V porovnání s tím, se při jednání s Evropským soudem pro lidská práva nevyžaduje zastoupení advokátem. Tento soud se nebojí , že bude zahlcen nesmyslnými žalobami z celé Evropy? Není to v tom, že ve vyspělých právních státech u obecných soudů nedochází k tak masivnímu překrucování zákonů, převracení smyslu žalobního návrhu, podivnému výběru soudních (ne)znalců apod., a stížnost pro porušení lidských práv je skutečně jen mimořádným opravným prostředkem? Nemělo by zde tedy dojít k zásadní reformě justice tak, aby i u nás byla ústavní stížnost naprosto mimořádným opravným prostředkem a přístup k základním lidským právům prostřednictvím Ústavního soudu nebyl ničím omezován?

Děkuji za tak skvělou pomoc při ochraně mých základních práv!

Ústavní soud

k rukám předsedy soudu

Joštova 8

660 83 Brno 2

Vážený pane JUDr. Rychetský

Na Ústavní soud jsem se obrátil s návrhem na vydání předběžného opatření, kterým mělo být zabráněno nezákonnému postupu Obvodního soudu pro Prahu 4, které zasahovalo do oblasti ústavního práva – práva na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem.

Ve svém návrhu jsem uvedl, že k tomuto jednání má dojít dne 12. července 2011, na kdy bylo nařízeno soudní jednání. V návrhu jsem také uvedl, že s ohledem na nedostatek času a aktuální situaci (první týden prázdnin, ve kterém jsou dva dny volna a všichni si berou dovolenou), nejsem schopen podat návrh v zastoupení nějakého advokáta.

V současné době jsem od soudce zpravodaje JUDr. Holländera obdržel výzvu k odstranění vad návrhu. Nepřijde Vám tak trochu scestné, mě dopisem ze dne 28. července 2011 vyzývat k odstranění vad návrhu?

S ohledem na tuto skutečnost se již Ústavní soud nemusí dále věcí zabývat. Nad rámec uvádím, že problém vznikl chaotickou prací soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. Zatím co jeden soudce se snažil vyřešit monstrproces, který z triviálního sporu o určení výživného vytvořila jiná soudkyně, naplnit tím právo účastníků na projednání věc bez zbytečných průtahů a odlehčit soudu, další soudkyně si ponechala „ležet v šuplíku“ rozhodnutí, na základě kterého mohlo nařízené jednání proběhnout (rozhodnutí o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4), aniž by byl porušen § 15b o. s. ř. Já jsem pak nemusel obtěžovat Ústavní soud a soud se nemusel zabývat mým návrhem.

                                                                                                      Luboš Meszner 

—————

Zpět