01.11.2011 17:09

S nelibostí, ale je to tak – pokračování PŘÍBĚHU

I když senát soudců Městského soudu v Praze ve složení JUDr. Burianová, JUDr. Paška (KSČ) a JUDr. Lemfeldová rozhodl o zastavení mého trestního stíhání pro údajné pohrdání soudem již 17. srpna 2011 (Nečekaný gratulant – pokračování PŘÍBĚHU), písemné vyhotovení jsem obdržel až v současné době (více jak po dvou měsících).  Z usnesení je cítit, s jak velkou nelibostí bylo potvrzeno usnesení soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Tome Frankiče (mladšího). Kritizovat jiného soudce, když nepochopí smysl žalobního návrhu a přirovnávat jeho inteligenci k houpacímu koni či snad dokonce srovnávat soudce s tupou ovcí, když vykonává svojí rozhodovací pravomoc opisováním nesmyslů z jiného rozhodnutí, je maximální drzost, která by si nepochybně pár let kriminálu zasloužila, ale soudce JUDr. Tome Frankič (mladší) to natolik sofistikovaně odůvodnil (Zlomyslnost - pokračování PŘÍBĚHU), že nám nezbývá než s těžkým srdcem konstatovat, že se skutečně nejedná o žádný trestný čin a dokonce ani o přestupek.

Na tomto místě musím poděkovat především JUDr. Petru Kočímu Ph.D.  z advokátní kanceláře eAdvokacie, který jako první z několika oslovených právníků bezprostředně reagoval na moji žádost o pomoc proti křivému obvinění z trestného činu ze strany soudců Obvodního soudu pro Prahu 4.

JUDr. Petr Kočí Ph. D.

Nikdy bych nevěřil, že by Policie ČR byla skutečně schopna v této věci zahájit trestní stíhání. Můžeme se jen těšit na příslušné odškodnění.

Velké poděkování také patří

Mgr. Lucii Vaverkové,

která ačkoliv je specializována na oblast autorského, rodinného a pracovního práva, vysoce sofistikovaně vystupovala i v oblasti trestního práva a nezalekla se ani zasloužilých (spíše vysloužilých) „expertů“ na trestní právo, jako je pisatel (oznamovatel trestného činu) Jára Pytloun (bývalý komunista toho času soudce a místopředseda trestního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4).

V současné době advokátka Mgr. Vaverková vyřizuje potvrzení o nabytí právní moci usnesení.  Celá ta „legrácka“ soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 s křivým obviněním z trestného činu pohrdání soudem mě přišla na více jak 30 000,- Kč za právní zastoupení (odměnu si právem zaslouží), proto budu prostřednictvím advokátní kanceláře eAdvoklacie požadovat od Ministerstva spravedlnosti náhradu. Výše náhrady za nemajetkovou újmu bezdůvodného trestního stíhání bude stanovena po dohodě s advokátní kanceláří.  

Ta pravá legrace teprve začne.

—————

Zpět