26.09.2013 23:19

Senátní dozvuky – pozvánka

Dovoluji si vás pozvat na zajímavé přestupkové řízení, které se bude konat

dne 1. října 2013 v 10:00 hod.

u přestupkové komise Městské části Praha 12 – Modřany, ulice Písková 23, místnost č. 22.  

Veřejné slyšení společné petice několika otcovských uskupení v Senátu má svoje pokračovaní. Provozovatel stránek fanklubu střídavé péče Ing. Aleš Hodina na mě podal trestní oznámení, protože jsem údajně několika osobám zaslal email, ve kterém jsem ho a předsedu Unie otců Ing. Valentina Papaziana údajně označil slovem „zmrd“. Pomáhači věc předali k vyřízení přestupkové komisi, která mě „úředně pokárala“ (Více zde:Senátní dozvuky)  

Proti tomu jsem se pochopitelně odvolal, protože jsem Ing. Hodinovi žádný email neposílal. V první řadě se tedy bude muset vyřešit, jak se údajně moje soukromá elektronická zpráva dostala do rukou osoby, které tato zpráva nebyla adresována, neboť se jedná o trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv ve smyslu § 182 odst. 1 písm. b), písm. c) trestního zákoníku. Je tedy rovněž otázkou, zda osoba (pravděpodobně Hodinův patolízal předseda Unie otců Papazian), která email Ing. Hodinovi přeposílala, nepozměnila jeho obsah.

Zajímavostí rovněž je, že tento spor bude řešit bývalá vedoucí OSPD na Praze 5 JUDr. Lachoutová.

Věřím, že přijdete podpořit správnou stranu tohoto sporu.  

Luboš Meszner  

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE