27.09.2012 08:10

Sestava Ústaváčků ke stížnosti na exekuční šikanu – pokračování PŘÍBĚHU

Včera mi advokát Mgr. Daniel Mašek doručil potvrzení (to je služba jak má být) Ústavního soudu o přijetí mojí ústavní stížnosti na exekuční šikanu skrze neopodstatněné náklady, kterou vůči mně praktikuje můj holomek Petr Meszner. Více zde:

Exekuční šikana  
Braňte se ekonomické šikaně skrze neopodstatněné náklady oprávněného v exekučním řízení

Zde také naleznete plné znění ústavní stížnosti, o které bude rozhodovat stejná sestava jako v případě stížnosti na obecnou soudní stolici, která kašle na závazné nálezy Ústavního soudu a na slušných občanech vydělává peníze pro zločince (Soudní stolice vydělává peníze pro zločince).

JUDr. Vlasta Formánková

JUDr. Miloslav Výborný

 JUDr. Michaela Židlická

Spisová značka IV. ÚS 3680/12

V článku o přijetí mojí předchozí stížnosti jsem se zamýšlel, co znamená číslo před lomítkem. Nedalo mi to a ověřil jsem si to u Ústavního soudu. Moje otázka údajně nebyla tak hloupá, kdy skutečně ještě před několika lety bylo číslo před lomítkem pořadovým číslem stížnosti příslušného senátu. V současné době je to pořadové číslo stížnosti pro celý Ústavní soud od počátku roku.

Předchozí stížnost byla přijata dne 11. září 2012 s pořadovým číslem 3465. O 15 dnů později už má stížnost číslo 3680. Za 12 pracovních dnů tedy k Ústavnímu soudu přišlo 15 stížností.

Za 188 pracovních dnů od začátku roku k Ústavnímu soudu přišlo 3680 stížností, to je necelých 20 stížností za den!

Se svými doposud podanými dvěma stížnostmi (třetí se připravuje) jsem břídil, kdy jistá stěžovatelka podala asi 300 stížností, protože jí obecná stolice 300 krát odmítla přiznat náklady řízení při vymáhání bagatelních částek.

Ústavní stížnost musí být podána prostřednictvím advokáta. Důvod je vcelku pochopitelný. Advokát by měl být určitou zárukou, že jde o porušení některého ze základních práv jeho klienta, aby Ústavní soud nebyl zatěžován „drobnými“ nespravedlnostmi (např. vyměřením výživného o několik tisíc nad skutečné možnosti otce).  Proč je tedy ten počet stížností tak vysoký? Že by advokáti byli tupci a nevěděli, čím mohou být porušena práva jejich klientů? To by pak ale podmínka zastoupení advokátem neměla žádný smysl a stížnost by mohl podat kdokoliv.

Do konce roku zbývá 64 pracovních dnů a lze tedy odhadnout, že celkový počet stížností za tento rok by mohl být asi 5000. Při počtu 3 066 soudců tak na práci každého soudce připadají dvě ústavní stížnosti za rok. Z toho však musíme vyloučit prvoinstanční soudce, tedy více než polovinu soudců, kdy ústavní stížnost se podává až po vyčerpání všech běžných opravných prostředků (odvolání či dovolání). Rázem se tak dostáváme na čtyři ústavní stížnosti na jednoho soudce za rok!

Kolikrát za rok se může „přehmátnout“ chirurg v nemocnici?

Každému musí být jasné, že není v silách Ústavního soudu takový počet stížností zvládnout a přes vstupní filtr (soudce asistenta) projde k projednání jen zlomek. 

Lze za této situace vydávat Českou republiku za právní stát?

—————

Zpět