16.03.2012 13:17

Soudcovské tabulky výživného 2011

V aplikaci Ministerstva spravedlnosti InfoData byl zveřejněn přehled rozhodování soudů o výši výživného v roce 2011. To už není jen „nezávazný pokyn“, jak soudci ve snaze udržet svoje koryta participací na porozvodových hádkách o výživné označují Metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudu v otázce výživného (tabulky výživného), ale jde o ustálenou judikaturu soudů.

Zjednodušená tabulka rozhodování soudů o výživném.

 

 

věk dítěte

 

čistý příjem

0 - 5

6 - 10

11 - 14

15 -18

 2009 matka

11 206

850

1 042

1 289

1 521

 2009 otec

19 340

2 249

2 501

2 596

2 881

Celkem 2009

18 789

2 171

2 375

2 425

2 674

2010 matka

11 776

853

1 076

1 315

1 603

2010 otec

29 091

2 279

2 548

2 712

2 977

Celkem 2010

27 518

2 198

2 415

2 537

2 753

2011 matka

11 343

904

1 103

1 311

1 631

2011 otec

22 966

2 287

2 638

2 764

3 058

Celkem 2011

22 080

2 207

2 488

2 585

2 820

Od této tabulky je již krůček si vytvořit vlastní tabulku průměrného výživného za poslední tři roky.

Soudcovská tabulka výživného

 

 

věk dítěte

 

čistý příjem

0 - 5

6 - 10

11 - 14

15 -18

Otec

23 799

2 271

2 562

2 690

2 972

Průměr oba rodiče

22 795

2 192

2426

2 515

2 749

Řádek „otec“ je nejhorší varianta výživného (nejvyšší výživné), vycházející pouze z vyšších průměrů čistého příjmu na straně otců v letech 2009, 2010 a 2011 z předchozí tabulky. Řádek „průměr oba rodiče“ vychází z průměrného čistého příjmu (řádek celkem 2009, 2010 a 2011z předchozí tabulky) rodičů a průměrně stanoveného výživného bez ohledu na jejich pohlaví.

Pokud žijeme v právním státě, částky výživného v řádku „průměr oba rodiče“ by měly platit pro všechny rodiče bez rozdílu pohlaví.

Ze 144 667 případů rozhodnutí o výživném za poslední tři roky činí nejvyšší průměrné výživné 2 749,- Kč měsíčně na jedno dítě při čistém měsíčním příjmu 22 795,- Kč.

V Německu, Rakousku či ve Francii jsou tabulky výživného také pouze „doporučujícím materiálem“ a soudci při rozhodování o výživném mají rozhodovací volnost.  Zde však musí přesvědčivě vysvětlit, proč se případně od tabulek odchýlili.

Nečekejte, až Vám ctihodná saň „napaří“ nějakou „pálku“ a jako důkaz navrhněte soudu „Přehledy o rozhodování o výši výživného“. V závěrečném návrhu požádejte soud, aby ve svém rozhodnutí přesvědčivě vysvětlil (viz. § 157 odst. 2) o.s.ř.), jaké případné důvody ho vedly k odchýlení se od ustálené judikatury (od přehledů) a rozhodnutí tak nebylo zatíženo svévolí, nepředvídatelností a interpretační libovůlí.

Pokud se nenaučíte tuto jedinou větu nebo se snad dokonce něco takového ani neodvažujete u soudu vyslovit, pak se nedivte, jak dopadnete. 

Širší rozbor k „soudcovským tabulkám“ naleznete v článcích:
Jak rozhodovaly soudy o výživném roce 2009 a 2010
Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2011 

Přehledy obsahují celu řadu dalších zajímavých údajů a jsou volně dostupné v aplikaci Ministerstva spravedlnosti IfoData, ale špatně se tam hledají. Stáhnout si je můžete ZDE:
Přehled o rozhodování o výživném 2009.pdf (50,6 kB)
Přehled o rozhodování o výživném 2010.pdf (50,6 kB)
Přehled o rozhodování o výživném 2011.pdf (50,7 kB)

—————

Zpět