23.01.2012 00:35

Soudcovské tabulky výživného

Aplikace InfoData hluboce ve svých útrobách skrývá rešerši, jak v roce 2009 a 2010 rozhodovaly soudy o výživném „Přehled o rozhodování o výši výživného“. To už tedy není „nezávazný pokyn“ vytvořený Ministerstvem spravedlnosti (tabulky výživného), ale jde o ustálenou judikaturu soudů.  A tu už soudci nemohu okecávat, že je nezávazná.

Zjednodušená tabulka rozhodování soudů o výživném.

 

 

věk dítěte

 

čistý příjem

0 - 5

6 - 10

11 - 14

15 -18

matka

11 206

850

1 042

1 289

1 521

otec

19 340

2 249

2 501

2 596

2 881

2009 celkem

18 789

2 171

2 375

2 425

2 674

matka

11 776

853

1 076

1 315

1 603

otec

29 091

2 279

2 548

2 712

2 977

2010 celkem

27 518

2 198

2 415

2 537

2 753

Od této tabulky je již krůček si vytvořit vlastní tabulku průměrného výživného. Řádek „otec“ je nejhorší varianta výživného (nejvyšší výživné), vycházející pouze z vyšších průměrů čistého příjmu na straně otců v letech 2009 a 2010. Řádek „průměr oba rodiče“ vychází z průměrného čistého příjmu (řádek celkem 2009 a 2010 z předchozí tabulky) rodičů a průměrně stanoveného výživného bez ohledu na jejich pohlaví.

Pokud žijeme v právním státě, částky výživného v řádku „průměr oba rodiče“ by měly platit pro všechny rodiče bez rozdílu pohlaví.

Soudcovská tabulka výživného

 

 

věk dítěte

 

čistý příjem

0 - 5

6 - 10

11 - 14

15 -18

Otec

24 215

2 264

2 524

2 654

2 929

Průměr oba rodiče

23 153

2 184

2 395

2 481

2 605

Z 98 363 případů rozhodnutí o výživném činí nejvyšší výživné 2 929,- Kč měsíčně na jedno dítě při čistém měsíčním příjmu 24 215,- Kč.

V Německu, Rakousku či ve Francii jsou tabulky výživného také pouze „doporučujícím materiálem“ a soudci při rozhodování o výživném mají rozhodovací volnost.  Zde však musí přesvědčivě vysvětlit, proč se případně od tabulek odchýlili.

Nečekejte, až Vám soud vyměří nepřiměřené výživné a jako důkaz navrhněte soudu „Přehledy o rozhodování o výši výživného“. V závěrečném návrhu požádejte soud, aby ve svém rozhodnutí přesvědčivě vysvětlil (viz. § 157 odst. 2) o.s.ř.), jaké případné důvody ho vedly k odchýlení se od ustálené judikatury (od přehledů) tak, aby rozhodnutí nevybočovalo od ustálené judikatury a nebylo tak zatíženo svévolí, nepředvídatelností a interpretační libovůlí.

Přehledy jsou volně dostupné v aplikaci IfoData, ale špatně se tam hledají a také by se mohly ztratit. Obsahují celou řadu dalších zajímavých čísel.

Stáhnout si je můžete ZDE:

Přehled o rozhodování o výživném 2009.pdf (50,6 kB)

Přehled o rozhodování o výživném 2010.pdf (50,6 kB)

Další analýzy k Přehledům o rozhodování soudů o výživném ZDE: Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2009 a 2010

—————

Zpět