23.11.2013 14:02

Teorie relativity práva

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem, které si daly za cíl vysvětlit fakt, že elektromagnetické vlnění se nechová v souladu s Newtonovými pohybovými zákony. Lze ukázat, že elektromagnetické vlny se pohybují konstantní rychlostí bez ohledu na rychlost pozorovatele. Základní myšlenkou obou teorií je, že dva pozorovatelé, kteří se relativně vůči sobě pohybují, zjistí mezi danými dvěma událostmi různé časové i prostorové intervaly, přestože se na oba vztahují stejné fyzikální zákony. Teorie relativity patří mezi (a nejúspěšnější) teorie moderní fyziky.

Rovnice popisuje vztah mezi energií a hmotností:

E=MC²

Energie = hmotnost · (rychlost světla ve vakuu)²

Teorie relativity práva

Teorie relativity práva byla vytvořena českou (post)komunistickou justicí. Na řadě příkladů lze ukázat, že spravedlnost je natolik abstraktní pojem, že se v konkrétním případě projevem české soudní stolice dokáže naprosto vytratit, přestože se na všechny případy vztahují stejné právní zákony.

Rovnice popisuje vztah mezi výsledkem stoličního řízení a základními faktory, které to ovlivňují.

E = MC3

E – stolice soudní stolice (rozsudek či usnesení)

M – součet definitivy a nezávislosti soudních stolic  

C - nulová trestní a hmotná odpovědnost soudních stolic

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE