02.09.2012 00:30

Tiskovka jen pro patolízaly

Jedním ze základních principů právního státu je svobodné vyhledávání informací, jakákoliv cenzura je nepřípustná a státní orgány jsou povinny poskytovat informace o svojí činnosti.

Článek 17 Listiny základních práv a svobod

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Vprávním státě je tedy poněkud zvláštní, když dostat se na tiskovou konferenci ministra spravedlnosti byl vždy tak trošku problém. Někdy se to povedlo:

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k analýze efektivnějšího postihu drobné kriminality a k nevině ministerstva v cause zapomenutých miliard ve Švýcarsku

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů

Na tomto místě musím upozornit, že základním etickým novinářským pravidlem je, že se zásadně nepokládají otázky ke svojí vlastní kauze! (Pravda – to nebyl novinář.) A pak se to nějak zašprajclo. Aby se redakce JusticeTV nedostala na tiskovou konferenci, byl jeden z redaktorů buzerován justičními hovádky, a vše skončilo jeho zmlácením pomáhači a chrániči. Nejvíce z toho však nakonec měla zamotanou hlavu diletantova ochranka, která oproti původnímu plánu musela Pospíšla do justičního areálu Na Míčánkách protáhnout vchodem pro služebnictvo. Více zde Jen si tak trochu zabuzerovat

Abych se vyhnul těmto problémům, požádal jsem o členství v Syndikátu novinářů ČR (Adikia se stala členem Syndikátu novinářů ČR) a následně jsem požádal tiskový odbor Ministerstva nespravedlnosti o zařazení do databáze novinářů, což se povedlo až po telefonické urgenci.

Oficiálním důvodem náhlého odvolání diletanta Pospíšila bylo ekonomické nezvládnutí resortu nespravedlnosti v souvislosti s nákladnou trestní politikou státu, v jejímž důsledku jsou přeplněné věznice, nejsou peníze na jejich další provoz a hrozí vzpoury vězňů. Asi každého tedy zajímalo, jak se s tím vypořádá nový ministr spravedlnosti Blažek a když chtěl svoje „vize“ představit na tiskové konferenci, bylo jen logické, že přijdou novináři a budou se zajímat, jak to má vyřešené.

Letní prázdninový den 21. srpna 2012 na Ministerstvu nespravedlnosti probíhá jako každý jiný pracovní den. Je pravé poledne a úředníci spěchají z oběda do svých kanceláří, protože na ministerstvo proudí stovky občanů, aby si zde vyřídli svoje věci.

Před ministerstvem se však houfují zástupci neplatičů výživného, aby novému ministrovi poradili, kde lze najít úsporu téměř miliardu ročně v nákladech na vězeňství, kdy stát vynakládá desetinásobek běžného výživného na věznění pro společnost nijak nebezpečných neplatičů výživného a potřebné děti nechává živořit. Svými obřími transparenty však bránili občanům ve volném přístupu ke „spravedlnosti“. I redakci JusticeTV dalo obrovskou práci se prodrat do vstupní haly ministerstva a jedině díky projevenému zájmu o nápad neplatičů výživného na obrovské úspory státního rozpočtu, se nám to nakonec podařilo.

Bohužel jsme se tím doslali do situace, že jsme nebyli připuštěni na tiskovou konferenci, zatím co novináři, kteří neplatiče výživného pohrdlivě přehlíželi, procházeli vstupní kontrolou naprosto bez problémů. Selekci novinářů organizovala tisková mluvčí Mgr. Petra Hrubá. Typická mladá kariéristka bez životních zkušeností, ale o to více s frňákem nahoru, která si domnělou nadřazeností státní úřednice kompenzuje svoje mindráky z nevýrazných ženských tvarů. Přesně takové husičky zbožňuji. A do toho ještě nechápající nohsled s foťákem na krku (Kolik mu za to asi všichni platíme?).  Rozprava to byla báječná, úplně přesně stejná, jako když se bavíte se soudní stolicí. Stačí jedno slovo, které ani neřeknete a už se na tom konstruuje celé odůvodnění. Vytrénován soudní stolicí jsem nějakou dobu vzdoroval. Nejsem členem žádné politické strany ani sdružení "nelatičů" výživného, nikdy jsem na tiskové konferenci neobcoval, nepíšu pro žádný bulvární plátek, jen na stránkách Adikia.cz svobodně vyjadřuji svoje názory. Tak to vás tam nepustím! Na to už jsem žádný argument neměl.

Svobodný přístup k informacím mají jen patolízalská média, která občanům předávají pouze ministerstvem předepsané informace. Předem neschválené otázky se nepřipouští a rozhoduje o tom mladá kariéristická husička placená z peněz občanů. Postupným budováním právního státu se čím dále více vracíme k potlačování základních lidských práv a to dokonce samotným Ministerstvem spravedlnosti. Jak potom chcete najít nějaké právo v soudních budovách? Jedině, že si ho tam přinesete!

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

—————

Zpět